Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap

Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Dette er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.

I Møre og Romsdal er det per 2018 tre utvalgte områder. Et av dem; "Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal" ligger i vår kommune.

 

Hvert år kan det søkes om tilskudd til areal, beitedyr og andre særskilte kulturlandskapstiltak og investeringer. Fylkesmannen har i uke 38 sendt ut invitasjon til grunneiere i området med søknadsmateriell. Invitasjon - søk om tilskot til tiltak i utvald kulturlandskap, Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal.

Søknadsfrist er 20. oktober. Søknaden sendes til Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra eller e-post: post@sunndal.kommune.no

Kontaktinformasjon

Marit Hjellmo
Fagkonsulent jordbruk
E-post
Telefon 901 01 449
Mobil 901 01 449

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00