Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap

Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Dette er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.

I Møre og Romsdal er det per 2019 tre utvalgte områder. Et av dem; "Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal" ligger i vår kommune.

 

Hvert år kan det søkes om tilskudd til areal, beitedyr og andre særskilte kulturlandskapstiltak og investeringer.

Kontaktinformasjon

Marit Hjellmo
Fagkonsulent jordbruk
E-post
Mobil 901 01 449

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)