Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram (RMP) i Møre og Romsdal rettar seg mot aktive gardbrukarar som vil gjennomføre miljøretta aktivitetar i fylket, ut frå gitte kriterium.

Sjå også nærmare informasjon om RMP på  Fylkesmannen si side.

Ei fullstendig oversikt over alle tilskotsordningane finn ein i rettleiingshefte for Tilskot gjennom Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal.

Søknadsfristen er 20. august. Det er kun elektronisk søknad på denne ordninga.

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra