Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram (RMP) i Møre og Romsdal rettar seg mot aktive gardbrukarar som vil gjennomføre miljøretta aktivitetar i fylket, ut frå gitte kriterium.

Sjå også nærmare informasjon om RMP på  Fylkesmannen si side.

Ei fullstendig oversikt over alle tilskotsordningane finn ein i Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal 2013 – 2016, 2017, 2018

Søknadsfristen er den 15. oktober. Det er kun elektronisk søknad på denne ordninga.

Kontaktinformasjon

Marit Hjellmo
Fagkonsulent jordbruk
E-post
Telefon 901 01 449
Mobil 901 01 449

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra