Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram (RMP) i Møre og Romsdal rettar seg mot aktive gardbrukarar som vil gjennomføre miljøretta aktivitetar i fylket, ut frå gitte kriterium.

Sjå også nærmare informasjon om RMP på  Fylkesmannen si side.

Ei fullstendig oversikt over alle tilskotsordningane finn ein i Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal 2013 – 2016, 2017, 2018

Søknadsfristen er den 15. oktober. Det er kun elektronisk søknad på denne ordninga.

Kontaktinformasjon

Marit Hjellmo
Fagkonsulent jordbruk
E-post
Mobil 901 01 449

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra