Bygdeutviklingsmidler (investering og bedriftsutvikling i landbruket)

De fylkesvise bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) skal bidra til utvikling både innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Virkemidlene skal bidra til å styrke økonomien på bruka, øke den totale verdiskapinga på bygdene, det skal tas hensyn til markedsmessige rammer, lønnsomme tiltak og prosjekt skal støttes. Tiltak som er særlig viktig for å opprettholde sysselsetting og infrastruktur i en bygd har høy prioritet.

Tilskudd til bedriftsretta tiltak

Innovasjon Norge forvalter midlene som går til bedriftsretta tiltak.


Utgreiings- og tilretteleggingstiltak

Statsforvaltaren forvalter en del av BU-midlene som skal gå til utgreiings- og til retteleggingstiltak.

Eksempel  på slike tiltak er bygdemobiliseringstiltak som flere bygder i Sunndal har fått.


Hvordan søke?

Gå inn på Innovasjon Norge, Min side og registrer deg.

Søknaden må sendes elektronisk. Den elektroniske søknaden går til kommunen, som skriver uttalelse og sender den videre til Innovasjon Norge. Har du en ide eller et prosjekt, ta kontakt!

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra