Landbruk

Sunndal har et allsidig landbruk fra fjord til fjell. Av 1712 km2 er ca. 23 km2 dyrket mark og 328 m2 skogareal, som er nest størst i fylket.

Sunndal er også en av de store jordbrukskommunene i fylket . Tidligere var Sunndalen "Nordmøres kornkammer". Det dyrkes fremdeles korn her, men i dag er det helst potet vi er kjent for. På husdyrsiden har vi melkeproduksjon, samt kjøttproduksjon på storfe og sau.

Landbruksplan for Sunndal

Kommunen som er den lokale landbruksmyndigheten, og landbruksplanen legger rammene for hvordan landbruket i Sunndal skal forvaltes og utvikles. Landbruksplanen setter fokus på problemer, utfordringer, behov og muligheter for landbruksnæringen i Sunndal, og prioriterer tiltak som skal bidra til å vitalisere næringen.

Se Landbruksplan for Sunndal 2014-2017 (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Kristin L. Andersson
jordbruksrådgiver
E-post
Telefon 71 69 92 32
Tarald Thorshov
skogbruksrådgiver
E-post
Telefon 71 69 92 39

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra