Landbruk

Sunndal har et allsidig landbruk fra fjord til fjell. Av 1712 km2 er ca. 23 km2 dyrket mark og 328 km2 skogareal, som er nest størst i fylket.

Sunndal er også en av de store jordbrukskommunene i fylket . Tidligere var Sunndalen "Nordmøres kornkammer". Det dyrkes fremdeles korn her, men i dag er det helst potet vi er kjent for. På husdyrsiden har vi melkeproduksjon, samt kjøttproduksjon på storfe og sau.

Landbruksplan for Sunndal

Kommunen som er den lokale landbruksmyndigheten, og landbruksplanen legger rammene for hvordan landbruket i Sunndal skal forvaltes og utvikles. Landbruksplanen setter fokus på problemer, utfordringer, behov og muligheter for landbruksnæringen i Sunndal, og prioriterer tiltak som skal bidra til å vitalisere næringen.

Se Landbruksplan for Sunndal 2018–2022 (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Kristin L. Andersson
jordbruksrådgiver
E-post
Mobil 900 82 677
Tarald Thorshov
skogbruksrådgiver
E-post
Mobil 971 48 338
Marit Hjellmo
Fagkonsulent jordbruk
E-post
Telefon 901 01 449
Mobil 901 01 449

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra