Klimaregnskap

Sunndal kommune fører et eget klimaregnskap for kommunens virksomhet. Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser for kommunens virksomhet.

Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall for alle sektorer, satt opp i henhold til Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen). Dette er en internasjonal standard for beregning av klimagassutslipp. Alle utslipp av klimagasser regnes om til CO₂-ekvivalenter og oppgis i tonn CO₂. Summen av alle utslipp kalles organisasjonens fotavtrykk.

Klimaregnskapet er med på å vise forbedringspotensialet til Sunndal kommunes virksomhet.

Sunndal kommune vil publisere klimaregnskap for regnskapsåret 2019 i løpet av våren 2020.

Kontaktinformasjon

Leif Arne Mo
byggesaksrådgiver
E-post
Mobil 901 03 441

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra