Leiekjøring med snøscooter – ny løyveperiode 2023–2026

Scootertransport - Klikk for stort bildeScootertransport Sunndal RKHK

Det er tid for å fornye løyvene for leiekjøring med snøscooter, jf. nasjonal forskrift for kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5a). Løyvene er ledige for vintersesongene 2023–2026.

Leiekjøring og løyver

Leiekjøring etter Nasjonal forskrift § 5 pkt a) innebærer å i ervervsmessig øyemed ta på seg kjøring for følgende formål:

 • transport mellom bilveg og hytte
 • tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
 • transport for massemedia på reportasjeoppdrag
 • transport av funksjonshemmede
 • transport av ved
 • transport for andre m/dispensasjon til kjøring

Kommunen er inndelt i følgende konsesjonsområder med angitt antall konsesjoner:

 • Konsesjonsområde 1 – Torbudalen: 14 løyver
 • Konsesjonsområde 2 – Grødalen: 6 løyver
 • Konsesjonsområde 3 – Lindalen: 1 løyve
 • Konsesjonsområde 4 – Øksendal/Jordalsgrenda: 2 løyver
 • Konsesjonsområde 5 – Innerdalen: 2 løyver
 • Konsesjonsområde 6 – Ålvundeid/Ålvundfjord: 2 løyver

Nærmere beskrivelse i Retningslinjer for saksbehandling for motorferdsel (PDF, 450 kB)i utmark, pkt 8.

 

Søknad

Søknadsskjema for motorferdsel i utmark, ervervskjøring (PDF, 235 kB)

Søknadsfrist 15.01.2023.

Søknad sendes på e-post til post@sunndal.kommune.no

 eller pr. post til: Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Kontaktinformasjon

Tarald Thorshov
skogbruksrådgiver
E-post

Åpningstider

Åpningstider rådhuset
Mandag–fredag kl: 09.00–15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra