Smitteforebyggende tiltak

Smitteforebyggende tiltak

Gyro-en kan spres med alt av utstyret som brukes i smittete vassdrag. Husk: Jo nærmere du kommer til en infisert fisk, desto høyere er smitterisikoen! Dvs. en fisker som fanger en smittet laks med håven sin, utgjør et høyere smitterisiko enn en kajakkpadler som tar med seg noen liter elvevann i båten sin.

Noen forholdsregler for å forhindre smitte:

  • Ikke flytt eller sett ut fisk i naturen uten tillatelse fra Fylkesmannen.
  • Ikke vask eller sløy fisk på andre steder enn der du fanget den.
  • Ikke flytt utstyr fra et vassdrag til et annet uten å tørke eller desinfisere det.
  • Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet.

 

Fiske i fremtiden

  • I utgangspunkt er det forbudt å fiske med ethvert redskap eller drive vannsport i en smittet elv
  • Mattilsynet kan godkjenne fiske dersom rettighetshavere organiserer et nødvendig opplegg for å forebygge smittespredning, herunder desinfeksjon av utstyr
  • Vannsportaktivitet er likevel tillatt dersom utøverne ved skriftlig egenerklæring og gyldig merking av utstyr, kan dokumentere nødvendig forebygging av smittespredning


Desinfeksjonsstasjoner

I Drivaregionen finnes det nå følgende godkjente desinfeksjonsstasjoner som fiskerne kan bruke for å desinfisere utstyret sitt før de forlater regionen:

Cirkle K Sunndalsøra
Sunndalsvegen 10, 6600 Sunndalsøra
Åpningstider: 06.00-00.00
Tlf: 94189451


Trædal Hotell og turistsenter
Lort Philips veg 50, 6600 Sunndalsøra
Åpningstider: 06.00-22.00
Tlf: 71 69 87 00
E-post post@tredal.com


YX Oppdal
Trondheimsvegen 43, 7340 Oppdal
Åpningstider: 06.00-22.00
Tlf: 982 94 963