Om prosjektet

I 2016 ble det startet opp et prosjekt for å bekjempe Gyrodactylus salaris i Drivaregionen. En koordineringsgruppen skal koordinere arbeidet.

Koordineringsgruppen består av:

  • Fylkesmannen i Trøndelag
  • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
  • Mattilsynet
  • Miljødirektoratet
  • Veterinærinstituttet

Les mer om organiseringen her.

 

Bekjempelsesstrategi i Drivaregionen

For Drivaregionen er det ikke bestemt enda hvilken kjemisk behandlingsmetode kommer til å bli brukt fordi behandlingen ligger så langt fram i fremtiden. Det kan være CFT-Legumin (inneholder 3,3 % rotenon), en kombinasjon av CFT-Legumin og surt aluminium, eller en helt annen metode som f.eks. hvor virkemiddelet inneholder klor.

Drivas lakseførende strekning er ca. 100 km lang, hvorav de øverste kilometer er vanskelig å komme seg til. Derfor ble det bestemt å bygge en fiskesperre i Driva som forkorter elvestrekningen som må kjemisk behandles. 

I 2016 startet byggingen av verdens største fiskesperre ved Snøvasmelan, ca. 25 km fra elvemunningen, som ble ferdigstilt om våren 2017. I fangsthuset ved fiskesperren blir alle oppvandrende fisk desinfisert og genetisk testet. Sjøørreten slippes forbi fiskesperren for å ta vare på de forskjellige stammene, laksen kommer til å bli brukt for senere reetablering av fiskestammen, mens hybrider og oppdrettslaks blir avlivet. Når det blir gjort i 6 år, så dør gyro ovenfor fiskesperren ut av seg selv fordi den trenger laksen for å overleve. Etter det følger to år med kjemisk behandling. Når behandlingen er avsluttet er dermed gyro-en fjernet fra hele vassdraget, begynner en fem års periode hvor vi bygger opp både lakse- og sjøørretstammene i Driva. Samtidig med reetableringen av fiskestammene blir elven også overvåket for å forsikre seg at behandlingen er vellykket.

 

Klikk for stort bilde