Informasjon om parasitten

Gyrodactylus salaris

G. salaris, også kjent som bare "gyro", er et dyr på under en halv millimeters størrelse. Som parasitt setter den seg fast med sine klør og spiser av laksungenes hud. Gyro har stor formeringsevne og det kan bli opp til 10000 stykk av dem på en laksunge før denne dør. Gyro spiser lakseunger levende!!

Gyro har trolig forekommet lenge i baltiske elver i Finland og Russland, muligens også i Øst-Sverige. I Norge ble parasitten påvist første gang i 1975 etter import av settefisk fra Sverige. Parasitten har spredt seg deretter til 50 norske elver.

Parasitten kan spres med fisk, garn, utstyr og vann fra smittede vassdrag og anlegg. De fleste spredningene av parasitten til nye områder i Norge har kommet som følge av flytting og utsetting av smittet fisk, men den kan også spres med utstyr som brukes i flere vassdrag. Gyro er i stand til å overleve i flere dager i fuktige omgivelser, f.eks. i plastikkposer, på død fisk, på emballasje og utstyr som vadere, garn, snører, håv, gummibåter, madrasser, kanoer og kajakker.