Bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionen

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble påvist i Driva for første gang i 1980. Nå har Miljødirektoratet bestemt seg for å gjennomføre en stor bekjempelsesaksjon mot parasitten. Samtidig med Driva skal også de lakseførende elvene Litldalselva, Usma og Batnfjordelva behandles. Disse elvene utgjør i denne sammenheng Drivaregionen.

Gyrodactylus salaris

G. salaris, også kjent som bare "gyro", er et dyr på under en halv millimeters størrelse. Som parasitt setter den seg fast med sine klør og spiser av laksungenes hud. Gyro har stor formeringsevne og det kan bli opp til 10000 stykk av dem på en laksunge før denne dør. Gyro spiser lakseunger levende!!

Gyro har trolig forekommet lenge i baltiske elver i Finland og Russland, muligens også i Øst-Sverige. I Norge ble parasitten påvist første gang i 1975 etter import av settefisk fra Sverige. Parasitten har spredt seg deretter til 50 norske elver.

Parasitten kan spres med fisk, garn, utstyr og vann fra smittede vassdrag og anlegg. De fleste spredningene av parasitten til nye områder i Norge har kommet som følge av flytting og utsetting av smittet fisk, men den kan også spres med utstyr som brukes i flere vassdrag. Gyro er i stand til å overleve i flere dager i fuktige omgivelser, f.eks. i plastikkposer, på død fisk, på emballasje og utstyr som vadere, garn, snører, håv, gummibåter, madrasser, kanoer og kajakker.

Bekjempelsesstrategi i Drivaregionen

For Drivaregionen er det ikke bestemt enda hvilken kjemisk behandlingsmetode kommer til å bli brukt fordi behandlingen ligger så langt fram i fremtiden. Det kan være CFT-Legumin (inneholder 3,3 % rotenon), en kombinasjon av CFT-Legumin og surt aluminium, eller en helt annen metode.

Drivas lakseførende strekning er ca. 100 km lang, hvorav de øverste kilometer er vanskelig å komme seg til. Derfor ble det bestemt å bygge en fiskesperre i Driva som forkorter elvestrekningen som må kjemisk behandles. 

I 2016 startet byggingen av verdens største fiskesperre ved Snøvasmelan, ca. 25 km fra elvemunningen, som ble ferdigstilt om våren 2017. I fangsthuset ved fiskesperren blir alle oppvandrende fisk desinfisert og genetisk testet. Sjøørreten slippes forbi fiskesperren for å ta vare på de forskjellige stammene, laksen kommer til å bli brukt for senere reetablering av fiskestammen, mens hybrider og oppdrettslaks blir avlivet. Når det blir gjort i 6 år, så dør gyro ovenfor fiskesperren ut av seg selv fordi den trenger laksen for å overleve. Etter det følger to år med kjemisk behandling. Når behandlingen er avsluttet er dermed gyro-en fjernet fra hele vassdraget, begynner en fem års periode hvor vi bygger opp både lakse- og sjøørretstammene i Driva. Samtidig med reetableringen av fiskestammene blir elven også overvåket for å forsikre seg at behandlingen er vellykket.

Antatt tidslinje for gyrobekjempelse i Drivaregionen 1 - Klikk for stort bildeAntatt tidslinje for gyrobekjempelse i Drivaregionen 1 Michael Puffer

Gyrokampen i Norge

Gyrodactylus salaris har blitt bekjempet i Norge i mange år. Selv om ikke alle bekjempelsesaksjoner var vellykket på første omgang, så er tendensen allikevel positivt og viser at det er mulig å bli kvitt denne lakseparasitten!

Status: 08.03.2018

 • Opprinnelig infiserte vassdrag: 50
 • Behandlet og friskmeldt: 32 (Lærdalregion [1], Vefsnaregion [9], Steinkjerregion [3], Ranaregion [5], Beiarnregion [1], Fættenregion [2], Lakselvregion [1], Bævraregion [1], Storelvregion [1], Valldalregion [4], Aureelvregion [2], Korsbekkregion [1], Vikjaregion [1])  
 • Behandlet og venter på friskmelding (overvåkning): 11 (Fusta i Vefsnaregion [1], Skibotnregion [3], Ranelva i Ranaregion [1], Raumaregion [6],)
 • Infisert, tiltak begynt: 4 (Drivaregion)
 • Infisert, ingen tiltak gjort: 3 (Drammensregion)

 

Smitteforebyggende tiltak

Gyro-en kan spres med alt av utstyret som brukes i smittete vassdrag. Husk: Jo nærmere du kommer til en infisert fisk, desto høyere er smitterisikoen! Dvs. en fisker som fanger en smittet laks med håven sin, utgjør et høyere smitterisiko enn en kajakkpadler som tar med seg noen liter elvevann i båten sin.

Noen forholdsregler for å forhindre smitte:

 • Ikke flytt eller sett ut fisk i naturen uten tillatelse fra Fylkesmannen.
 • Ikke vask eller sløy fisk på andre steder enn der du fanget den.
 • Ikke flytt utstyr fra et vassdrag til et annet uten å tørke eller desinfisere det.
 • Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet.

 

Fiske i fremtiden

 • I utgangspunkt er det forbudt å fiske med ethvert redskap eller drive vannsport i en smittet elv
 • Mattilsynet kan godkjenne fiske dersom rettighetshavere organiserer et nødvendig opplegg for å forebygge smittespredning, herunder desinfeksjon av utstyr
 • Vannsportaktivitet er likevel tillatt dersom utøverne ved skriftlig egenerklæring og gyldig merking av utstyr, kan dokumentere nødvendig forebygging av smittespredning

I Drivaregionen finnes det nå i det minste fem godkjente desinfeksjonsstasjoner som fiskerne kan bruke for å desinfisere utstyret sitt før de forlater regionen:

Kart som viser alle godkjente desinfeksjonsstasjoner

 

Fiskeregler i Driva

 • Fisketid for laks: 1. juni – 15. september fra grense elv-sjø og opp til hengebrua ved Vermøy
 • Det åpnes ikke for å fiske sjøørret
 • Markfiske tillates med sirkelkrok i størrelse 1/O
 • Fra 1.august – 15. september er det ikke tillatt å fiske fra kl 24:00 – 06:00
 • Fredningssone: fra Romfo bru – ned til hengebrua ved Vermøy
 • Oppstrøms Romfo bru: tillatt å fiske etter innlandsfisk fra 1. juni – 31. august
 • Minstemål: 15 cm
 • Markfiske skal utøves med sirkelkrok
 • All merket fisk som fanges oppstrøms fiskesperra skal settes tilbake

Kart som viser fredningssonen i Driva

 

Om du vil vite mer om prosjektet, så besøk nettsiden www.drivaregionen.no.

Kontaktinformasjon

Michael Puffer
Prosjektleder for bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Drivaregionen
E-post
Telefon 71 69 92 45

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00