Bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionen

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble påvist i Driva for første gang i 1980. Nå har Miljødirektoratet bestemt seg for å gjennomføre en stor bekjempelsesaksjon mot parasitten. Samtidig med Driva skal også de lakseførende elvene Litldalselva, Usma og Batnfjordelva behandles. Disse elvene utgjør i denne sammenheng Drivaregionen.

Gyrokampen i Norge

Gyrodactylus salaris har blitt bekjempet i Norge i mange år. Selv om ikke alle bekjempelsesaksjoner var vellykket på første omgang, så er tendensen allikevel positivt og viser at det er mulig å bli kvitt denne lakseparasitten!


Status: 14.09.2018

50 elver opprinnelig infisert

  • 32 elver er behandlet og friskmeldt: Lærdalregion [1], Vefsnaregion [9], Steinkjerregion [3], Ranaregion [5], Beiarnregion [1], Fættenregion [2], Lakselvregion [1], Bævraregion [1], Storelvregion [1], Valldalregion [4], Aureelvregion [2], Korsbekkregion [1], Vikjaregion [1]
  • 11 elver er behandlet og venter på friskmelding: Fusta i Vefsnaregion [1], Skibotnregion [3], Ranelva i Ranaregion [1], Raumaregion [6])
  • 4 elver er infisert og tiltak er begynt: Drivaregion
  • 3 elver er infisert og tiltak er vurdert: Drammensregion

 

Om du vil vite mer om prosjektet, så besøk nettsiden www.drivaregionen.no.

Kontaktinformasjon

Inger Helene Sira
Prosjektleder
E-post
Mobil 993 23 183

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00