Nedgravde oljetanker

Bestemmelser vedrørende nedgravde oljetanker er definert i Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, fastsatt av Miljøverndepartementet 31/01-1997.

I Sunndal er bestemmelsene gjort gjeldende for alle nedgravde oljetanker som har kapasitet til å oppbevare mer enn 3200 l olje.

Det er krav om kontroll av nedgravde oljetanker, og kontrollene utføres av spesialfirma:

Børstad Transport

Norsk Gjenvinning

Veglo AS

Kontaktinformasjon

Bjørn Røkkum
Oppsynsmann vann og avløp
E-post
Telefon 71 69 92 12
Mobil 913 86 294

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra