Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Stikk UT-tur Drivapromenaden - Klikk for stort bildeSunndal kommune er i gang med kartlegging av friluftsområder, og vi ønsker nå tilbakemeldinger fra publikum for å supplere og kvalitetssikre kartleggingen.

Bakgrunn

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder er en nasjonal satsing forankret i nasjonal strategi og stortingsmelding om friluftsliv - natur som kilde til helse og livskvalitet. Gjennomføring av kartleggingen er med i kommunens planstrategi for 2016-2020.

Formål

Formålet med kartleggingen er å identifisere, utvikle og ivareta areal for friluftsliv og beskrive disse etter gitte kriterier. Temakartet som utarbeides vil bli en del av kunnskapsgrunnlaget om kommunen og skal gjøre det mulig å vurdere friluftsliv opp mot andre viktige samfunnsformål. Temakartet tar ikke stilling til prioritering av friluftsliv opp mot andre interesser og er ikke en plan. Kartleggingen er heller ikke statisk men vil revideres med jevne mellomrom slik at det kan ta opp endringer i bruken av friluftsområdene. Temakartet vil sette kommunen i stand til å forvalte kommunens friluftsliv på en mer kunnskapsbasert og systematisk måte.

Klikk for stort bildeSeljebøvatnet

Arbeidet så langt

En arbeidsgruppe med representanter fra flere avdelinger i kommunen, med god hjelp fra Nordmøre og Romsdal friluftsråd og lokale informanter, har utarbeidet et foreløpig temakart over friluftsområder i Sunndal kommune. Veilederen "Kartlegging og verdsetting av friluftsområder" fra Miljødirektoratet har vært utgangspunktet for arbeidet.

For at kartleggingen skal bli best mulig trenger vi hjelp fra brukere av områdene. Vi trenger lokalkunnskap om viktige snarveier, turstier, områder for vinteraktiviteter, sommeraktiviteter og spontan aktivitet og lek. Det er viktig å få med områdene som blir brukt til aktivitet, med særlig vekt på de minste som kanskje ikke beveger seg så langt. Med friluftsaktivitet mener vi derfor all aktivitet utendørs, fra det nære friluftslivet til de lengste turløypene og fjellturene.

Klikk for stort bildeKlikk her for å hente inn kartet 

Kom med innspill

Dette er et første grovutkast og alle som har innspill og forbedringsforslag er velkommen til å ta kontakt.

Om du har kommentarer til et spesifikt areal, eller du vil foreslå nye områder, vil vi at du merker av dette i kartet og gir oss tilbakemelding.

Følg oppskriften som ligger til høyre for kartet, og send inn dine kommentarer og forslag til endringer til:

post@sunndal.kommune.no innen 10. april 2019.

Du kan selvfølgelig også sende inn kommentarer på e-post uten bruk av kartet, eller du kan ringe oss på telefon.

Klikk for stort bilde

Veilederen Kartlegging og verdsetting av friluftsområder.

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194
Siv-Grete Sponås
Avd.leder idrett og friluftsliv
E-post
Mobil 958 45 789
Kjersti Ramsøy-Halle
Avdelingsleder ungdom
E-post
Mobil 916 02 507

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april