Om kulturskolen

Sunndal kulturskole skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk.

Kulturskolen skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturlivet i Sunndal kommune. Vi tilbyr opplæring i visuelle kunstfag, dans, musikk, drama og vi arrangerer forskjellige kurs i løpet av skoleåret. Prosjekter, forestillinger, konserter og utstillinger er en viktig del av kulturskolens tilbud.

Elevpenger

  • Pris for hver elevplass er 1400,- per semester
  • 50% familiemoderasjon gjelder fra elevplass nr. 2 i samme familie
  • Elever som får fast tilbud om ukentlig utvidet undervisning, må betale halv kontingent ekstra for dette
  • Avgift på kurs settes etter lengde og antall deltakere på kurset

Kontaktinformasjon

Ingemar Andersson
Rektor
E-post
Mobil 901 32 760
Oddrun Bruseth
Merkantil
E-post
Mobil 476 18 966

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Skolevn. 16, 6600 Sunndalsøra