Om kulturskolen

Sunndal kulturskole skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det.

Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk.

Kulturskolen skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturlivet i Sunndal kommune.

Vi tilbyr opplæring i visuelle kunstfag, dans, musikk, drama og vi arrangerer forskjellige kurs i løpet av skoleåret.

Prosjekter, forestillinger, konserter og utstillinger er en viktig del av kulturskolens tilbud.

Sunndal kulturskole sin facebookside blir det lagt ut informasjon om og bilder fra ulike arrangementer.

 

Kontaktinformasjon

Ingemar Andersson
Rektor
E-post
Mobil 90 13 27 60

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Skolevegen 16, 6600 Sunndalsøra