Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022 - Klikk for stort bildeLogo av Frivillighetens år 2022

2022 er året frivilligheten skal opp og fram i Norge. Hele året skal lag og organsiasjoner - og ildsjeler - bli viet ekstra oppmerksomhet rundt om i landets kommuner, og i Møre og Romsdal er det satt sammen en egen komite som skal koordinere arbeidet. 

 

Målet med å vie året til frivilligheten, er økt oppslutning og rekruttering, økt synlighet og økt kunnskap om hva foreningslivet og alle frivillige bidrar med.

Året skal feires av frivillige, organisasjoner, kommuner, næringsliv og alle andre som på ett eller annet vis er knyttet til det frivillige arbeidet. Frivilligåret er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. 

I Møre og Romsdal er Uke 23 satt av til ulike markeringer. Da skal hele fylket fylles med arrangement. Men også ellers i 2022 vil skje ulike ting som skal markere og synliggjøre verdien av frivilligheten

Frivillighetens år i Sunndal kommune

Frivillighetens år skal selvfølgelig markeres også i Sunndal kommune, og kulturtjenesten arbeider nå med følgende innhold for Frivilligåret 2022:

 • Frivilligmøte 14. mars - med tema som tilskudd/Tilskuddsportal, samarbeid, frivilligåret m.m.
   
 • Ny frivilligplan skal utarbeides, i tett dialog med frivilligheten.
   
 • Kåring av årets lag/organisasjon. I samarbeid med Aura Avis vil et lag/organisasjon presenteres hver måned, nominert av en utnevnt jury. Det legges opp til kåring av årets lag/organisasjon i desember 2022. Her kan du komme med forslag til kandidater.
   
 • Frivilligfilm: Vi ønsker å lage en film som viser mangfold, engasjement og glede ved frivilligheten. Lag og organisasjoner oppfordres til å bidra med bilder/film/informasjon. Se informasjon om bidrag til film her (PDF, 585 kB). NB! utsatt til høsten for å få med enda flere bidrag.
   
 • Natt til mai: Gjennomføre natt til mai med opplegg for ungdom, i samarbeid med lokale lag.
   
 • Frivillighetens uke, uke 23
  • Onsdag 8. juni: Frivilligtog og frivilligtorg - Lag og organisasjoner samles til et opptog fra Helsetunet og ned til Øratorget. På torget blir det program med bl.a. appell, servering av kaffe og kake, musikk osv. 
   Arbeidsgruppe: Nils Ulvund, Kikki Vebenstad, Lillian Krakeli, Fritjof Rusti, Astrid Uv Gravem og Ole Magne Ansnes.
    
 • Uke 36: Frivilligmarked og konsert i Vinnu Arena på Leikvin. Konsert med lokale kor og korps, lokale produsenter inviteres til marked. 
   
 • Fellesturer under Stikk Ut-paraplyen i samarbeid med ulike lag og organisasjoner.