Tilbud og tjenester

Biblioteket skal vere ein stad for læring, kunnskap, opplevingar og deltaking. Vi låner ut bøker og anna materiale, gjev tilgang til internett og databaser. Biblioteket er ein stad å vere og lære.