Bosetting

Sunndal kommune har bosatt flyktninger siden 1988. Det er kommunestyret som vedtar hvor mange som skal bosettes hvert år, etter anmodning fra Integrerings- og mangfolds direktoratet.

Flyktningkontoret  har individuell oppfølging av nybosatte flyktninger i samarbeid med andre tjenester, lag og organisasjoner.

Boliger

Flyktningkontoret skaffer første bolig til nybosatte flyktninger som selv ikke har klart å finne egnet bolig på det private markedet. Det benyttes både kommunale og private boliger til formålet. Boligen skal være et midlertidig bosted inntil han / hun selv skaffer seg annen bolig enten ved kjøp eller leie.

Kvalifisering

Innvandrertjenesten tilbyr nyankomne flyktninger et introduksjonsprogram

Andre offentlige tjenester tilbys på lik linje med alle kommunens innbyggere.

Bosettingsvedtak siste fem år

2015 : 35 inkludert 5 enslige mindreårige

2016: 40 inkludert 8 enslige mindreårige

2017: 45 inkludert 8 enslige mindreårige

2018: 25 inkludert 8 enslige mindreårige

2019: 25 inkludert 8 enslige mindreårige

Kontaktinformasjon

May Jorid Strand
E-post
Telefon 71 69 92 84
Mobil 916 12 914

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

 Besøksadresse:

Nordmørsveien 3, Sunndalsøra