Søke på pleie og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

Slik søker du helse- og omsorgstjenester

Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandler kunne ta kontakt med deg for videre saksgang. 

Du kan søke om mange typer tjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, sykehjem, trygghetsalarm, avlastning, støttekontakt, omsorgsbolig, dagplass, med flere. 

Det er den som trenger hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt som digitalt signerer søknaden. Du kan få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden.

 

Hva må du gjøre før du søker?

  • Du må ha tilgang til ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass, Commfides)
  • Om verge eller pårørende logger seg inn med ID-porten, må fullmakt legges ved.
  • Last ned og fyll ut fullmakt her (PDF, 53 kB)
  • Fullmakten må legges ved søknaden som PDF.

 

Gå til søknadsskjemaet (krever ID-porten)

 

Alternativ søknad i papirversjon

Kontakt servicekontoret eller tildelingskontoret så sender vi deg søknadsskjemaet.

 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

 

Hva skjer videre?

Du vil motta bekreftelse på innsendt søknad.
Svar på søknad kommer innen 4 uker.
Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere pleie- og omsorgstjenester. Når du søker pleie- og omsorgstjenester er det tildelingskontoret i kommunen som behandler søknaden.

 

Koordinerende enhet

Hvis du har behov for koordinering av helse- og omsorgstjenester over lengre tid, kan du ha rett til å få utarbeidet Individuell plan (IP) eller få tildelt en koordinator.

 

Klage

Får du ikke tilbud om pleie- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en begrunnelse for dette.
I svaret får du også informasjon om hvordan du klager. Saksbehandleren din kan hjelpe deg med å klage.

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten
Mobil 901 78 403