Psykisk helsearbeid til voksne

Vi tilbyr flere tjenester til deg som har psykiske problemer eller som er i en psykisk krise. Du kan søke om tjenester selv, eller be fastlegen eller behandleren din om å hjelpe deg. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Hva får du?

Tjenesten gir hjelp til hjemmeboende med psykiske lidelser og rus.
 

Dagtilbud

Har du behov for å delta på dagtilbudet kan du ta kontakt med forvaltningskontoret i kommunen.

Dagtilbudet gis av psykisk helse ved Øran aktivitetssenter.

 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

 

Hvordan søker du?

Henvisning kan også komme via sykehus eller annen institusjon og fra lege. Tilbudet kan gis umiddelbart etter henvendelse.

Gå til søknadssiden

Du kan også ta kontakt med helse og omsorgstjenesten eller helsetjenesten.

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

- Vakttelefon for hjemmesykepleien:  913 86 313

- Sunndal helsetun (korttidsavdelingen): 902 13 653

Tildelingsenheten

Leder: tlf 901 78 403

Saksbehandler 1: tlf 901 99 831
Saksbehandler 2: tlf 901 65 817

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra