Psykisk helsearbeid til voksne

Vi tilbyr flere tjenester til deg som har psykiske problemer eller som er i en psykisk krise. Du kan søke om tjenester selv, eller be fastlegen eller behandleren din om å hjelpe deg. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre.

Hva får du?

Tjenesten gir hjelp til hjemmeboende med psykiske lidelser og rus.
 

Hvordan søker du?

Du bruker skjema for søknad om tjenester i pleie- og omsorg eller du kan ta kontakt med pleie og omsorgstjenesten. Henvisning kan også komme via sykehus eller annen institusjon og fra lege. Tilbudet kan gis umiddelbart etter henvendelse.

 

Dagtilbud

Har du behov for å delta på dagtilbudet kan du ta kontakt med forvaltningskontoret i kommunen.

Dagtilbudet gis av psykisk helse ved Øran aktivitetssenter.

 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Kontaktinformasjon

Pleie- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00
Tildelingsenheten
Telefon 71 68 96 26

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra