Kurset "Oppdrift"

Ønsker du hjelp til å håndtere vanlige psykiske utfordringer som uro, nedstemthet, stress og utbrenthet?

På kurset «Oppdrift» får du kunnskap og mestringsstrategier for å redusere/fjerne psykisk ubehag.

Kurset er basert på kognitiv atferdsterapi og har til hensikt å gi kunnskap og mestringsstrategier for å redusere/fjerne psykisk ubehag, samt forebygging. 
Du får tilgang til selvhjelpsprogrammet assistert selvhjelp.

For å få best utbytte av kurset forutsettes det at deltakerne setter av tid til å jobbe med dette mellom kursdagene. 

Varighet: 3 kursdager på 2 timer

Tid: Tirsdager kl 1300-1500

Sted: Sunndal Helsesenter
 

Kurs høsten 2023

Kurset går månedlig fra september.

Oppstart den andre tirsdagen hver mnd: 12. sept., 10 okt., 14 nov., 6. des.

Påmelding innen den 1. samme mnd.

Meld deg på her