Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

BUP er et spesialisthelsetjenestetilbud til barn mellom 0-18 år. De tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av  barnepsykiatriske symptomer og tilstander. Du må få henvisning til BUP fra lege, psykologtjenesten eller barnevernleder, bortsett fra ved øyeblikkelig hjelp.

 

 

Kontaktinformasjon

Sunndal Helsestasjon
E-post
Mobil 902 60 215
Sunndal legesenter
Telefon 71 69 40 20
Sunndal medisinske senter
Telefon 71 68 90 00
Legevakt
Mobil 116117

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april