Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

BUP er et spesialisthelsetjenestetilbud til barn mellom 0-18 år. De tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av  barnepsykiatriske symptomer og tilstander. Du må få henvisning til BUP fra lege, psykologtjenesten eller barnevernleder, bortsett fra ved øyeblikkelig hjelp.

 

 

Kontaktinformasjon

Sunndal Helsestasjon
E-post
Mobil 902 60 215
Barneverntjenesten
Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll
E-post
Mobil 909 73 061
Sunndal legesenter
Telefon 71 69 40 20
Sunndal medisinske senter
Telefon 71 68 90 00
Legevakt
Mobil 116117

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)