Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

BUP er et spesialisthelsetjenestetilbud til barn mellom 0-18 år. De tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av  barnepsykiatriske symptomer og tilstander. Du må få henvisning til BUP fra lege, psykologtjenesten eller barnevernleder, bortsett fra ved øyeblikkelig hjelp.

 

 

Kontaktinformasjon

Sunndal Helsestasjon
Telefon 71 69 90 30
Mobil 948 44 346
Interkommunal barnevernstjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll
Telefon 71 69 91 31
Sunndal legesenter
Telefon 71 69 40 20
Sunndal medisinske senter
Telefon 71 68 90 00
Legevakt
Telefon 116117

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00