Sykehjemsplass

Sykehjem er et tilbud til eldre som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.

Søk sykehjemsplass

Søk sykehjemsplass ved å bruke søknadsskjemaet til pleie- og omsorgstjenesten

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Hva får du?

Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass.

Samboergaranti

Ektepar eller samboere kan søke om å få bo sammen på institusjon. Ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon selv om bare en har fått vedtak om langtidsopphold. Det forutsetter at den andre part også trenger helse- og omsorgstjenester, samt delvis oppfyller kriterier for tildeling av korttidsopphold.

 

Hva koster det?

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får.

Se priser for korttids- og langtidsplasser.

Hva skjer videre?

Når du søker om tjenester er det tildelingsenheten i kommunen som behandler søknaden.

Ledige plasser vil bli tildelt søkere med størst behov, ikke de som har stått lengst på venteliste.

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra