Dagsenter for personer med demens sykdom

Prestjordet dagsenter er et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom.

Hva får du?

Du kan få plass fra én til fem faste hverdager i uka. Antall dager avhenger av dine og pårørendes behov, og kapasitet ved dagsenteret.

  • Du får formiddagsmat og middag.
  • Du får et aktivitets- og kulturtilbud.
  • Vi tilbyr sosialt samvær og fysisk aktivitet.
  • Dagsenteret tilbyr deg transport til og fra hjemmet.
  • Dagsenteret gir avlastning for pårørende.

 

Krav til søker

Du bor hjemme, og er under utredning for kognitiv svikt eller har fått diagnosen demenssykdom.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist. Forespørsel om plass behandles fortløpende.

Søknadsskjema for tjenester innen pleie og omsorg finner du i skjemaoversikten, under diverse skjema.

Hva koster det?

Prisen justeres årlig.

Kontaktinformasjon

Pleie- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

Åpningstider

Mandag–fredag kl 08.00–16.00

Postadresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra