Demenskoordinator

En demenskoordinator er et bindeledd mellom personer med demens, deres pårørende, og de ulike delene av tjenesteapparatet.

Dette er et lavterskeltilbud. Alle som har spørsmål i forhold til demens sykdom kan ta kontakt med demenskoordinatoren i kommunen.

Hva gjør demenskoordinator?

  • Følger opp personer med demens sykdom og deres pårørende.
  • Kartlegger og foretar utredningsbesøk i hjemmet etter avtale/samarbeid med fastlege.
  • Samarbeider med hjemmesykepleien, fastlegene og spesialhelsetjenesten.
  • Holder oversikt over tilbud i kommunen for personer med en demenssykdom og deres pårørende.
  • Arrangerer pårørendeskole en gang i året.
  • Kan gi veiledning og undervisning av helsepersonell både i institusjon og hjemmesykepleien.
  • Samarbeider med Sunndal demens forening vedr. et demensvennlig samfunn og aktivitetsvenn tilbudet.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Kontaktinformasjon

Anne Darleen Breisnes
demenskoordinator
E-post
Mobil 916 68 915

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra