Øran aktivitetshus

Øran Aktivitetshus er et aktivitetstilbud for brukere innen habilitering og psykisk helse i Sunndal kommune.

Dagtilbud for mennesker med utviklingshemming

og andre med sammensatte bistandsbehov og som ikke har fulltids arbeids-og opplæringstilbud.

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00.

Adresse

Øran aktivitetshus, Øranvegen 29, 6600 Sunndalsøra