Øran aktivitetshus

Øran Aktivitetshus er et aktivitetstilbud for brukere innen habilitering og psykisk helse i Sunndal kommune.

Dagtilbud for mennesker med utviklingshemming

og andre med sammensatte bistandsbehov og som ikke har fulltids arbeids-og opplæringstilbud.

Mandag - fredag: 08.00 16.00.

Tilbud til deg med psykiske utfordringer

  • Et rusfritt tilbud.
  • Treffe andre mennesker.
  • Ta del i ulike aktiviteter.  Det er lagt til rette for aktiviteter på snekkerverksted, hobbyrom, kjøkken, PC, sanserom/snoozelen, gymsal. Vi drar på turer i lokalsamfunnet.

Tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 9.00 - 15.00.

 

Fokus for tilbudet på Øran er:

  • Oppleve samhørighet.
  • Bryte isolasjon.
  • Oppleve mestring ved å ta i bruk egne ressurser.

Adresse

Øran aktivitetshus, Øranveien 29, 6600 Sunndalsøra