Stengte barnehager og skoler

Regjeringa og helsemyndighetene besluttet 12. mars å holde alle skoler og barnehager stengt fra og med fredag 13. mars til og med 26. mars. Regjeringen viderefører tiltakene til og med 13. april.

Sunndal kommune har kontaktet alle foreldre til barn i skoler og barnehager og sikret at personell med samfunnskritiske oppgaver får et tilbud til sine barn i skoler og barnehager.

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Se informasjon om faktura for SFO og barnehage for mars.


Med samfunnskritiske oppgaver har Helsedirektoratet spesifisert følgende grupper: 

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene


Regjeringen har gitt en  nærmere spesifisering av virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole. 

Se også oversikt i pressemelding fra kommunen om dette (PDF, 353 kB).