11.03.21: Oppdatering om innleggelser og status vaksinering uke 10

Den ene av de ansatte som har vært innlagt for uvanlige og kraftige reaksjon av AstraZeneca vaksinen er utskrevet fra sykehuset, mens den andre fortsatt er innlagt. Begge er i bedre form.

Kommunen har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding fra Statsforvalteren/Legemiddelverket ang. avvikssaken.

 

Status vaksinering uke 10

Det er satt 70 doser AstraZeneca denne uka, og totalt har 270 av prioritert helsepersonell fått denne vaksinen (inkluderer også ikke-kommunalt helsepersonell). 

FHI og Legemiddelverket besluttet den 11.03.21 å stanse all bruk av AstraZeneca-vaksinen i Norge inntil de har undersøkt om det er sammenheng mellom blodpropp og denne vaksinen. Dette er ut i fra et føre-var-prinsipp for å få tid til å risikovurdere om det er sammenheng mellom sykdom og vaksinen.

Pfizer-vaksinen settes som dose 2 og noen få dose 1, totalt 84 doser denne uka. I uke 11 får vi 102 doser av denne vaksinen, og vil kunne innkalle en del nye fra gruppa 80-85 år til vaksinering, siden intervallet mellom dosene er endret til 6 uker fra og med 15. mars.

 

Endringer i vaksinestrategien

Regjeringen vedtok 09.03.21 endringer i vaksinestrategien, noe som får konsekvenser for distribusjon og fordeling av vaksiner til kommunene.

FHI starter nå med å gi flere vaksinedoser til spesielt smitteutsatte områder. FHI innfører også en ny fordelingsnøkkel av vaksiner til kommunene basert på antall personer over 18 år.

Koronavaksinene har til nå blitt fordelt etter antall innbyggere over 65 år i kommunene. Fremover vil fordelingsnøkkelen være basert på antall personer i kommunen på over 18 år.

Den nye fordelingsnøkkelen innebærer at de fleste større bykommunene vil få flere vaksiner, mens mindre kommuner med en større andel eldre vil få noe færre. Omlag 330 kommuner som har hatt færrest innlagte på sykehus, får en relativt liten reduksjon i antall doser. Sunndal kommune vil vi nå få 18,7 % færre vaksiner enn forventet.

Les mer om dette på FHI sine sider.