Status i Sunndal kommune

Her kan du finne oversikt antall smittede og testede i Sunndal, status for vaksinering og oversikt over pressemeldinger fra Sunndal kommune og kriseledelsen knyttet til koronasituasjonen. 

Status koronasmitte

Fra og med 5 april endret regjeringen anbefalingene rundt testing, og det er ikke lenger nødvendig med selvtest, og heller ikke nødvendig å registrere selvtester. Statistikken vil derfor ikke lenger oppdateres.


Smittede totalt

Pr. uke 13  ca 2230

 

I perioden fra 26. januar og fram til primo april var teststrategien mer selvtesting, og innbyggerne rapporterte selv positive selvtester til kommunene. 

Fram til 25. januar 2022 er månedsstatistikken basert på antall tester som er utført på teststasjonen i Sunndal, samt antall positive PCR-tester blant de som befinner seg i Sunndal.

Månedsstatistikk over smittede og testede for hele koronaperioden
 

2022: Antall testede og positive prøver, covid-19 - oppdateres ukentlig
2022: Antall testede og positive prøver, covid-19 (pr. uke 13)
Måned Antall tester ved klinikk Registrerte positive selvtester Påvist covid-19
April 2022, pr. uke 13 2 17 17
Mars 2022 138 706 ca 750
Februar 2022 238 1212 ca 1250
Januar 2022 715 29 ca 210
Totalt i 2022 1085 1946 ca 2230

 

2021: Antall testede og positive prøver, covid-19
2021: Antall testede og positive prøver, covid-19 (oppdatert 31.12.21)
Måned Antall tester Påvist covid-19
Desember 2021 571 22
November 2021 422 6
Oktober 2021 285 2
September 2021 708 1
August 2021 496 1
Juli 2021 292 4
Juni 2021 342 0
Mai 2021 527 3
April 2021 276 0
Mars 2021 1004 8
Februar 2021 612 12
Januar 2021 353 1
Totalt 2021 5977 60

 

2020: Antall testede og positive prøver, covid-19

 

2020: Teststatistikk covid-19 Sunndal kommune
Måned Antall tester Påvist covid-19
Desember 2020 387 2
November 2020 372 0
Oktober 2020 314 1
September 2020 423 0
August 2020 328 0
Juli 2020 187 0
Juni 2020 99 0
Mai 2020 74 0
April 2020 75 0
Mars 2020 130 2
Totalt 2020 2 389 5

 

Personer som er folkeregistrert i Sunndal, men som bor eller oppholder seg i andre deler av landet, blir ikke regnet med dersom de tester seg andre steder. Tabellen kan derfor avvike noe fra andre statistikker som baserer seg på folkeregistrert adresse (MSIS-registeret). 

 

Statistikk koronavaksinering


Nasjonal statistikk koronavaksinering

Se statistikk for Sunndal fra FHI sin statistikk (SYSVAK)
 

Ukesstatistikk koronavaksinering i 2021

2021: Statistikk koronavaksinering
Vaksiner covid-19 i Sunndal
Uke Antall vaksine- doser Hvorav andre dose Tredje dose Booster- dose
TOTALT pr. uke 52/21 13 472 5374 219 1917
1 36 0
2 24 0
3 42 0
4 73 35
5 113 24
6 132 42
7 102 38
8 90 89
100
9 90 87
100
10 84 64
70*
11 102 7**
12 126 3
13 114
14 186 16
15 222 0
16 186 1
17 288 95
18 252 240
19 186 6
20 288 265
21 336 322
22 498 390
23 300 188
24 288 40
25 390 73
26 402 69
27 222 42
28 324 24
29 480 105
30 600 256
31 582 17
32 354 29
33 312 252
34 200 53
930 930
35 225 225
36 1121 903
37 173 165 5
38 89 68 21
39 84 50 20
40 15 2 6
41 92 17 5 70
42 67 5 2 60
43 105 28 4 73
44 0
45 229 7 32 190
46 233 108 125
47 363 48 313
48 79 76
49 850 848
50 33 1 27
51 74 74
52 137 137

 

 

Pressemeldinger

Det informeres fortløpende om tiltak og status lokalt, se oversikt over pressemeldinger og nyheter .