Sosiale tjenester i NAV

Sunndal kommune ved NAV ønsker at alle som har rett på sosiale tjenester, får de tjenestene de har krav på i disse tider. Dette gjelder også personer som er i karantene hjemme, eller i isolasjon.

Flere kan ha behov for økonomisk stønad, råd og veiledning, særlig økonomisk veiledning, i tiden som kommer. Vi er særlig oppmerksomme på barnefamilier, og NAV-kontoret har særlig fokus på barn og deres livssituasjon i tida der barnehage og skole er stengt.

For å sikre at kommunens innbyggere får de sosiale tjenestene de har rett på ønsker vi å være så tilgjengelig som mulig. Vårt publikumsmottak er fysisk stengt men vi er tilgjengelig i følgende kanaler:

 

Søknad om sosialhjelp

Søk om økonomisk sosialhjelp digitalt

Papirversjon av søknadsskjema om økonomisk stønad (forenkla) finner du her.

Vi kan også ta imot søknad om økonomisk sosialhjelp pr. telefon.

Se informasjon om sosialhjelp her (NAV)

 

Postkasse

NAV Sunndal har en postkasse på utsiden av inngangsdøra vår i Tico som innbyggerne kan benytte.

 

www.nav.no

Øvrig informasjon om NAV sine tjenester finner du her

www.nav.no

 

Telefon

 

Telefonnummer NAV
Navn Telefon
Vakttelefon 918 71 807
Anne Kari Grimstad -Sjef 482 20 439
Jorunn Fjærli -Teamleder 404 75 306
Sigrid Seljebø 404 73 516
Iren Hammerbekk 465 06 744
Grete K. Evjenth 412 92 153
Ann Iren Stenhjem 404 75 335
Bente Nergård 404 74 692
Gunn K. Aaram 404 74 586
Øyvind Vådahl 404 72 639
Monica Øien 404 73 507
Ingeborg Singsdal 404 74 821
Aktiv Hverdag
Peder Haugland 468 31 563
Frode Spjøtvold 904 09 620

Kontaktinformasjon

NAV Indre Nordmøre
vakttelefon
Telefon 918 71 807


55 55 33 33
www.nav.no 

Adresse

Postadresse:
Postboks 123, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Tico-gården, Åksersgt. 4, 6600 Sunndalsøra