Regler for alle ansatte i Sunndal kommune

Alle ansatte i Sunndal kommune skal følge påleggene fra Helsedirektoratet.  Vi forventer at alle opptrer solidarisk i den mest krevende situasjonen landet har opplevd i fredstid.

Sunndal kommune følger utviklingen tett og vil sørge for at vi følger vedtakene fra Helsedirektoratet.

I tillegg til vedtakene fra Helsedirektoratet gjelder følgende for Sunndal kommune:

 • Alle politiske møter i mars avlyses.
 • Møtevirksomhet med mer enn 15 deltakere, avlyses.
 • Alle møter som kan gjennomføres på Skype/Teams/video skal gjennomføres slik.
 • Ansatte skal ikke reise på kurs og seminar.
 • Ansatte skal følge Folkehelseinstituttets retningslinjer for utenlandsreiser.
 • Ansatte som kom tilbake fra ferie utenfor Norden 27. februar eller senere, skal automatisk i karantene i 14 dager. Gi beskjed til nærmeste leder.
 • Kantinen på Helsetunet legger om driften slik at det ikke samles mange ansatte samtidig.
 • De som har muligheten, anbefales hjemmekontor. Dette avtales med tjenesteleder.
 • Unngå besøk til kommunale tjenester/lokaler hvis det ikke er tvingende nødvendig – dette gjelder også ikke-ansatte.
 • Har du hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, skal du ikke være på jobb de neste 14 dagene. Les definisjon av nærkontakter på FHIs nettside
 • Kan du ha blitt utsatt for smitte på annen måte (såkalt lavrisikokontakt)  skal det vurderes av tjenesteleder, eventuelt i samråd med kommuneoverlege, om og når du kan komme på jobb. Les definisjon av lavrisikokontakt på FHIs nettside.
 • Hvis situasjonen tilsier det vil kommunen måtte bruke sin styringsrett i forhold til ferieavvikling og til å tildele arbeidstakere endrede arbeidsoppgaver.

Disse reglene gjelder også for ansatte der Sunndal kommune er vertskommune.