Restriksjoner på besøk i helseinstitusjoner

15. mars: Besøksforbud ved Sunndal helsetun

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med besøksforbud hos alle avdelinger ved Sunndal Helsetun. Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved Sunndal Helsetun.

I noen tilfeller vil det være behov for å gjøre unntak fra besøksforbudet, slik at pårørende får besøke sine nærmeste ved helsetunet. Eksempler på dette vil være pårørende til kritisk syke pasienter. Unntak for besøksforbud må avklares med personalet før besøket.

 

12. mars: Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.
 

6. mars iverksatte Sunndal kommune følgende restriksjoner på besøk ved Sunndal helsetun og i kommunale omsorgsboliger