Restriksjoner på besøk i helseinstitusjoner

 

Gjeldende besøksrestriksjoner ved Sunndal helsetun

Sist endret 03.12.20

 • Alle besøkende må være friske
 • Ring avdelingen for å avtale besøk i forkant, minimum 1 time før besøket
 • Besøkstid vil være fra kl 13.00-15.00 og 16.30-18.00
 • Inngang for besøkende blir ved hver avdeling. Skal ikke være gjennomgang gjennom flere avdelinger. Unntak besøkende ved avdeling D.
 • Håndhygiene/desinfeksjon av hender før og etter besøk
 • Det oppfordres til å gå direkte til beboers rom. Besøkende bør ikke oppholde seg i fellesareal. 
 • Det blir ikke gitt servering til pårørende under besøket, men det er anledning til at pårørende tar med selv. Vi kan være behjelpelig med engangsutstyr.
 • Max 3 besøkende samtidig på rommet. For pasienter ved korttidsavdelingen er det max 2 besøkende.
 • Alle besøkende skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt for besøk.
 • Besøkende vasker over alle berøringspunkt på rommet med såpe og vann etter besøket. (evt. wipes)
 • Dersom besøkende får Covid-19 symptomer få dager etter besøket, må avdelingen varsles med en gang.
 • Som en påminning er det lagt til rette for kontakt via sosiale medier. For nærmere informasjon ta kontakt med egen avdeling.

Retningslinjer for besøk utenfor institusjon

 • Det vil bli anledning til å avtale besøk utenfor institusjon, men pårørende oppfordres til å vurdere faren for smitte og tenke over om det vil være personer til stede som har vært i utlandet eller ett område i Norge med høyt smittetrykk.

 

Oversikt over endringer i restriksjonene
 

3. desember: Justeringer i retningslinjene

Det legges til rette for besøk utenfor institusjon.  
Pårørende oppfordres til å vurdere smittefare nøye ved besøk utenfor institusjon. 

30. oktober: Besøksforbud ved avdeling E fram til 8. november

Det ble fredag 20. oktober påvist et smittetilfelle med covid-19 ved avdeling E ved helsetunet.  Det innføres derfor besøksforbud ved avdelingen fram til 8. november. 

29. september: Midlertidig besøksforbud til og med 6. oktober

På grunn av utbrudd av koronasmitte i Kristiansund mandag 28. september, som også berører omkringliggende kommuner, har kommuneoverlegene i Sunndal og Tingvoll vedtatt midlertidig besøksforbud ved sykehjemmene til og med tirsdag 6. oktober. Se mer informasjon her.

18. september: Endringer i retningslinjer for besøk ved helsetunet

Det åpnes for å ta med pasienter ut på trilletur eller biltur, forutsatt smitteverntiltak. Pårørende har anledning til å ta med servering.

9. juni: Reviderte retningslinjer for besøk ved helsetunet

Besøk på rom, eller utendørs ved helsetunet, ikke anledning til å ta med pasienter ut på trilletur eller biltur.
Retningslinjene presisert 29. juni.

28. mai: Åpner for besøk ved avdelingene

I tråd med nye anbefalinger om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner, åpnes det fra fredag 28. mai kl 12.00 for besøk på avdelingene ved Sunndal helsetun.

21. mai: Tilrettelegging for innendørs besøk

Fra 21. mai lettes det litt på restriksjonene for besøk ved Sunndal helsetun. Det vil nå bli tilrettelagt for besøk innendørs til avtalte tidspunkt. Arbeidsstua i kjelleren tas i bruk som besøksrom.

24. april: Beboere ved Sunndal helsetun og pårørende kan treffes ute

Besøksforbud på institusjonen gjelder fortsatt, og det er krevende for beboere og pårørende å ikke kunne møtes. Det legges derfor til rette for at beboere og pårørende kan treffes ute.


15. mars: Besøksforbud ved Sunndal helsetun

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med besøksforbud hos alle avdelinger ved Sunndal Helsetun. Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved Sunndal Helsetun.

I noen tilfeller vil det være behov for å gjøre unntak fra besøksforbudet, slik at pårørende får besøke sine nærmeste ved helsetunet. Eksempler på dette vil være pårørende til kritisk syke pasienter. Unntak for besøksforbud må avklares med personalet før besøket.

 

12. mars: Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.