Restriksjoner på besøk i helseinstitusjoner

 

Gjeldende besøksrestriksjoner ved Sunndal helsetun

Endringer fra 14.04.21:
To meters avstand gjelder fram til 16.4.
Bruk av munnbind ved besøk avvikles fra og med 14.4.
 

Sist endret 04.03.21
Beboere ved Sunndal helsetun er vaksinert, og det lettes derfor i restriksjonene for besøk ved Sunndal helsetun.

Det er betydelig mindre risiko for Covid-19 etter vaksinasjon. Covid-19 kan likevel ikke hindres i alle tilfeller, da vaksinen ikke alltid gir full beskyttelse.

Følgende retningslinjer gjelder ved besøk:

  • Besøk bør avtales på forhånd
  • Besøksprotokoll blir ført, i tilfelle smittesporing
  • Utfør håndhygiene
  • Nærkontakt mellom vaksinerte beboere og deres nærmeste, samt med andre vaksinerte, er greit.
  • Hold 1 m avstand til andre enn den du besøker. Ved langtidsavdeling anbefaler vi maks 3 besøkende, ved korttidsavdelingen maks 2 besøkende. Dette for å kunne opprettholde 1 meter avstand
  • Ikke kom dersom du er eller kan være smitta av Covid19.
  • Har du symptom på Covid-19 eller er i karantene må besøket utsettes.
  • Kommer du fra område med høyt smittetrykk; følg råda for området med høyeste smitterisiko.
  • Beboeren kan bli med på besøk utenfor Helsetunet.
  • Egne vurderinger for besøk ved livets sluttfase.

For eventuelle pasienter/ beboere som ikke er vaksinerte bør det utøves større forsiktighet. Se informasjon ved aktuelle rom

Velkommen på besøk.

 

Oversikt over endringer i restriksjonene
 

4. mars 2021: Letter opp i besøksrestriksjonene

Beboere ved Sunndal helsetun er vaksinert, og det lettes derfor i restriksjonene for besøk ved Sunndal helsetun.

3. desember: Justeringer i retningslinjene

Det legges til rette for besøk utenfor institusjon.  
Pårørende oppfordres til å vurdere smittefare nøye ved besøk utenfor institusjon. 

30. oktober: Besøksforbud ved avdeling E fram til 8. november

Det ble fredag 20. oktober påvist et smittetilfelle med covid-19 ved avdeling E ved helsetunet.  Det innføres derfor besøksforbud ved avdelingen fram til 8. november. 

29. september: Midlertidig besøksforbud til og med 6. oktober

På grunn av utbrudd av koronasmitte i Kristiansund mandag 28. september, som også berører omkringliggende kommuner, har kommuneoverlegene i Sunndal og Tingvoll vedtatt midlertidig besøksforbud ved sykehjemmene til og med tirsdag 6. oktober. Se mer informasjon her.

18. september: Endringer i retningslinjer for besøk ved helsetunet

Det åpnes for å ta med pasienter ut på trilletur eller biltur, forutsatt smitteverntiltak. Pårørende har anledning til å ta med servering.

9. juni: Reviderte retningslinjer for besøk ved helsetunet

Besøk på rom, eller utendørs ved helsetunet, ikke anledning til å ta med pasienter ut på trilletur eller biltur.
Retningslinjene presisert 29. juni.

28. mai: Åpner for besøk ved avdelingene

I tråd med nye anbefalinger om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner, åpnes det fra fredag 28. mai kl 12.00 for besøk på avdelingene ved Sunndal helsetun.

21. mai: Tilrettelegging for innendørs besøk

Fra 21. mai lettes det litt på restriksjonene for besøk ved Sunndal helsetun. Det vil nå bli tilrettelagt for besøk innendørs til avtalte tidspunkt. Arbeidsstua i kjelleren tas i bruk som besøksrom.

24. april: Beboere ved Sunndal helsetun og pårørende kan treffes ute

Besøksforbud på institusjonen gjelder fortsatt, og det er krevende for beboere og pårørende å ikke kunne møtes. Det legges derfor til rette for at beboere og pårørende kan treffes ute.


15. mars: Besøksforbud ved Sunndal helsetun

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med besøksforbud hos alle avdelinger ved Sunndal Helsetun. Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved Sunndal Helsetun.

I noen tilfeller vil det være behov for å gjøre unntak fra besøksforbudet, slik at pårørende får besøke sine nærmeste ved helsetunet. Eksempler på dette vil være pårørende til kritisk syke pasienter. Unntak for besøksforbud må avklares med personalet før besøket.

 

12. mars: Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.