Restriksjoner på besøk i helseinstitusjoner

 

18. september: Endringer i retningslinjer for besøk ved helsetunet

Det åpnes for å ta med pasienter ut på trilletur eller biltur, forutsatt smitteverntiltak. Pårørende har anledning til å ta med servering.

Gjeldende fra 18.09.20 kl 12.00

 • Alle besøkende må være friske
 • Ring avdelingen for å avtale besøk i forkant, minimum 1 time før besøket
 • Besøkstid vil være fra kl 13-15.00 og 16.30-18.00
 • Det åpnes for at pårørende kan ta med pasienter ut på trilletur eller biltur, men vi ber om at en forsøker å opprettholde 1 meter avstand så langt det lar seg gjøre. Unngå store folkemengder.
 • Inngang for besøkende blir ved hver avdeling. Skal ikke være gjennomgang gjennom flere avdelinger. Unntak besøkende ved avdeling D.
 • Håndhygiene/desinfeksjon av hender før og etter besøk
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesareal. De skal gå rett til pasientens rom eller avtalt sted utendørs.
 • Det blir ikke gitt servering til pårørende under besøket fra avdelingen, men det er anledning til at pårørende tar med selv.
 • Max 3 besøkende samtidig på rommet. For pasienter ved korttidsavdelingen er det max 2 besøkende samtidig på rommet.
 • Alle besøkende skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt for besøk.
 • Besøkende vasker over alle berøringspunkt på rommet med såpe og vann etter besøket. (evt. wipes)
 • Dersom besøkende får Covid-19 symptomer få dager etter besøket, må avdelingen varsles med en gang.

 

9. juni: Reviderte retningslinjer for besøk ved helsetunet

Besøk på rom, eller utendørs ved helsetunet, ikke anledning til å ta med pasienter ut på trilletur eller biltur.
Retningslinjene presisert 29. juni.

28. mai: Åpner for besøk ved avdelingene

I tråd med nye anbefalinger om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner, åpnes det fra fredag 28. mai kl 12.00 for besøk på avdelingene ved Sunndal helsetun.

21. mai: Tilrettelegging for innendørs besøk

Fra 21. mai lettes det litt på restriksjonene for besøk ved Sunndal helsetun. Det vil nå bli tilrettelagt for besøk innendørs til avtalte tidspunkt. Arbeidsstua i kjelleren tas i bruk som besøksrom.

24. april: Beboere ved Sunndal helsetun og pårørende kan treffes ute

Besøksforbud på institusjonen gjelder fortsatt, og det er krevende for beboere og pårørende å ikke kunne møtes. Det legges derfor til rette for at beboere og pårørende kan treffes ute.


15. mars: Besøksforbud ved Sunndal helsetun

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med besøksforbud hos alle avdelinger ved Sunndal Helsetun. Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved Sunndal Helsetun.

I noen tilfeller vil det være behov for å gjøre unntak fra besøksforbudet, slik at pårørende får besøke sine nærmeste ved helsetunet. Eksempler på dette vil være pårørende til kritisk syke pasienter. Unntak for besøksforbud må avklares med personalet før besøket.

 

12. mars: Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.