Når skal du kontakte legen?

Hvis du er syk, skal du holde deg hjemme, uansett om det er forkjølelse eller mistanke om korona. Fordi pågangen til nødtelefonene er så stor, må nødnumrene kun brukes av personer som er akutt syke.

Når skal du kontakte lege?

  • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
  • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon.
  • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
  • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.


Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing for covid-19. Testing prioriteres i henhold til Folkehelseinstituttets prioriteringsliste (se under).
 

Viktig! Ta kontakt på telefon før du oppsøker fastlegekontoret!
 

 

Du trenger ikke kontakte legekontoret for administrative spørsmål

  • Egenmelding  - det er innført 16 egenmeldingsdager for alle med koronarelatert arbeidsfravær (inkl. karantene)
  • Helseattester - en del helseattester forlenges automatisk - motorkjøretøy med 3 mnd, offshore arbeid med 6 mnd

 

Hvem blir testet?

Se Folkehelseinstituttet sine sider for oppdatert informasjon.