Når skal du kontakte legen?

Hvis du er syk, skal du holde deg hjemme, uansett om det er forkjølelse eller mistanke om korona. Fordi pågangen til nødtelefonene er så stor, må nødnumrene kun brukes av personer som er akutt syke.

Når skal du kontakte lege?

  • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
  • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon.
  • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
  • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.


Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing for covid-19. Testing prioriteres i henhold til Folkehelseinstituttets prioriteringsliste (se under).
 

Viktig! Ta kontakt på telefon før du oppsøker fastlegekontoret!
 

 

Du trenger ikke kontakte legekontoret for administrative spørsmål

  • Egenmelding  -  se informasjon på nav.no 
  • Helseattester - en del helseattester forlenges automatisk nå under koronaepidimien - sjekk aktuelt fagområde for oppdatert informasjon.


Hvem blir testet?

Testing skjer i tråd med Folkehelseinstituttets kriterier.

Se Folkehelseinstituttet sine sider for oppdatert informasjon.
 

Infeksjonsklinikk

Det er veldig viktig å forebygge at koronasmitte kommer inn på fastlegekontorene. 

Sunndal kommune har etablert en egen infeksjonsklinikk for mottak av pasienter med symptomer som kan skyldes koronasmitte.

Ved behov for legehjelp skal våre pasienter, som ellers, ta kontakt med sitt respektive fastlegekontor.

Dersom koronasmitte ikke kan utelukkes, vil fastlegekontoret henvise pasienten til undersøkelse på infeksjonsklinikken.