Koronavaksine

Klikk for stort bildevaksineKoronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. 
Vaksinen er gratis og frivillig.  

Sunndal kommune startet 6. januar med vaksinasjon, og vil her fortløpende informere om planlegging og gjennomføring av koronavaksinasjon.

Vaksineringsscenario

Se hvordan FH forventer å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19:
Vaksineringsscenario

Egenerklæringsskjema

Alle må fylle ut egenerklæringsskjema før vaksinering. 
Last ned egenerklæringsskjema her (PDF, 790 kB).

 

Aktuelt om koronavaksinering i Sunndal kommune

Koronavaksine

Status vaksinering - ukeskalender
Vaksiner covid-19 i Sunndal
Uke Vaksinetype Antall vaksine- glass Antall vaksine- doser Hvorav andre dose Prioritert gruppe Vaksinasjons- sted
TOTALT pr. uke 14 1584 405
1 Pfizer 6 36 0 Beboere i sykehjem Sunndal helsetun
2 Pfizer 4 24 0 Beboere i sykehjem Sunndal helsetun
3 Pfizer 7 42 0 Beboere i sykehjem og eldre i gruppen over 85 år Sunndal helsetun / Sunndal kulturhus
4 Pfizer 12 73 35 Eldre over 85 år/ dose 2 beboere sykehjem Sunndal kulturhus / Sunndal helsetun
5 Pfizer 19 113 24 Eldre over 85 år/ dose 2 beboere sykehjem / helsepersonell Sunndal kulturhus / Sunndal helsetun
6 Pfizer 22 132 42 Eldre over 85 år/ dose 2 beboere sykehjem/over 85 / eldre over 75 år/ helsepersonell Sunndal kulturhus / Sunndal helsetun
7 Pfizer 17 102 38 Dose 2 eldre 85+ / eldre over 75 Sunndal kulturhus / Sunndal helsetun
8 Pfizer 15 90 89 Dose 2 eldre 85+/ helsepersonell Sunndal kulturhus / Sunndal helsetun
AstraZeneca 10 100 Helsepersonell Sunndal kulturhus
9 Pfizer 15 90 87 Dose 2 eldre 85+/75+/ helsepersonell Sunndal kulturhus
AstraZeneca 10 100 Helsepersonell Sunndal kulturhus
10 Pfizer 14 84 64 Dose 2 /eldre 75+ Sunndal kulturhus
AstraZeneca 10 70* Helsepersonell Sunndal kulturhus
11 Pfizer 17 102 7** Dose 2 /dose 1 eldre 75+ Sunndal kulturhus
AstraZeneca 0
12 Pfizer 21 126 3 Eldre 75+ Sunndal kulturhus
13 Pfizer 19 114 Eldre 75+ Sunndal kulturhus
14 Pfizer 31 186 16 Eldre 75+/ Eldre 65+/ risikogrupper Sunndal kulturhus
15 Pfizer 37 222 Eldre 65+/ risikogrupper
16 Pfizer 31 186 Eldre 65+

Pfizer=Comirnaty fra BioNTech og Pfizer: Hvert vaksineglass inneholder 6 vaksinedoser, dose 2 skal settes 21 dager etter dose 1.
** fra 15. mars er intervallet økt til 6 uker mellom dose 1 og 2
Vaksinen fra AstraZeneca: Hvert vaksineglass inneholder 10 vaksinedoser, dose 2 skal settes 9-12 uker etter dose 1.
* i uke 10 er det satt 70 av de 100 mottatte dosene. FHI og Legemiddelverket besluttet den 11.03.21 å stanse all bruk av AstraZeneca-vaksinen i Norge inntil man har undersøkt om det er sammenheng mellom blodpropp og denne vaksinen. Dette er ut i fra et føre-var-prinsipp for å få tid til å risikovurdere om det er sammenheng mellom sykdom og vaksinen.

Hvem kan få vaksine?

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Helsemyndighetene har gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

 • Beboere i sykehjem
 • Eldre over 85 år 
 • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
 • Personer over 55 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før, deretter personer over hhv 45 år og 18 år, med sykdom.

Folkehelseinstituttet justerte 30.12.20 prioriteringen, på grunn av smittesituasjonen i landet, og åpner for vaksinasjon av helsepersonell fra uke 2. Vaksinasjon av utvalgte helsepersonellgrupper kan pågå parallelt med vaksinasjon av beboere i sykehjem og risikogrupper over 85 år.  I Sunndal kommune er helsepersonell foreløpig ikke prioritert.

Se oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet om prioriterte grupper.


Antall personer i de prioriterte gruppene etter alder 

(tall fra SSB pr. desember 2020):

 • 85+ : 234 personer
 • 75-84: 478 personer
 • 65-74: 825 personer

Totalt 1537 personer.
Tallene inkluderer beboere på sykehjem (ca 70 personer).

Risikogruppe med underliggende sykdommer

Fastlegene i Sunndal har ansvar for å skaffe oversikt over aktuelle pasienter. Dette gjelder også pasienter som står på liste med for tiden ledig fastlegehjemmel.

Dersom du er i risikogruppe med underliggende sykdom og har fastlege i annen kommune, be fastlegen din om å melde fra om dette til vaksinasjonstelefonen i Sunndal kommune. 

Hvorfor ta koronavaksine?

Formålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdom. Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

Hvordan blir jeg innkalt til vaksinasjon?

Du vil bli kontaktet direkte for innkalling, enten via telefon med informasjon om sted og tidspunkt for vaksinasjon, eller via SMS. 

Det er ikke mulig å kontakte fastlege for å bestille time, eller sette seg på venteliste.

Hvordan du vil bli kontaktet, avhenger av hvilken aldersgruppe du hører til, og hvor mange vaksinedoser som til enhver tid er tilgjengelig.

SMS-innkalling
Eldre under 80 år får SMS fra Helsenorge med innkalling til vaksinasjon. Timen må så bekreftes på www.helsenorge.no (pålogging med bankID), eller ved å ringe vaksinasjonstelefonen 901 59 512.

Se enkel veiledning ved innkalling på SMS (PDF, 653 kB)

Telefonnummer hentes fra det offentlige kontaktregisteret. Sjekk om du har riktig telefonnummer/registrer telefonnummer her.


Ingen blir glemt: Dersom vi ikke hører fra den som har mottatt SMS-innkalling, ringer vi  vedkommende opp. Ingen vil bli oversett eller glemt.

Unngå vaksine-svindel: Koronavaksinen er gratis - det er INGEN egenandel. Dersom du får henvendelser om koronavaksine mot betaling, eller blir bedt om å oppgi betalingsinformasjon/kontonummer, er det svindel. Det er kun Sunndal kommune som tilbyr koronavaksine til innbyggerne her, og vaksinering skjer kun i kommunen

To doser: Vaksinen må settes i to omganger for full effekt.  Når du har fått første vaksine, vil du få tidspunkt for neste dose fra kommunen.

Prioritering: Innkalling og gjennomføring av koronavaksinasjon for personer i risikogruppene følger myndighetenes prioriteringsliste, og vil videre avhenge av antall vaksinedoser kommunen får tilsendt. Etter hvert som kommunen får vaksinedosene, vil vi kunngjøre hvilke grupper som står for tur, både på kommunens hjemmeside og via lokalmedia.

Informasjon til alle over 65 år

Sunndal kommune sendte i uke 3 ut et brev til alle over 65 år med informasjon om vaksinering.

Last ned brevet her: Informasjonsbrev til innbyggere over 65 år (PDF, 543 kB)

Alle må fylle ut et egenerklæringsskjema som leveres på vaksinasjonsdagen.
Skjemaet kan lastes ned her: Egenerklæringsskjema koronavaksine (PDF, 521 kB)

Praktisk informasjon til deg som skal vaksineres
 • Det er viktig at du overholder tidspunkt du er innkalt til vaksinasjon
 • Du må selv sørge for transport til vaksinasjonsstedet
 • Sett av god tid, du må vente i 30 minutter etter vaksine er satt
 • Ha klær som enkelt kan tas av for å nå øvre del av armen der vaksine skal settes
 • Ta med utfylt egenerklæringsskjema. Skjema er sendt ut til alle over 65, eller kan lastes ned her. (PDF, 790 kB) Du kan også få skjemaet og fylle det ut ved vaksinasjonsstedet (legg inn ekstra tid til dette om du trenger det).
 • Ha med legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde)
Hvordan godkjennes og hvordan virker vaksinene?

Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, og det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Kommunen må bruke de vaksinetypene som blir tildelt fra Folkehelseinstituttet. 

Koronavaksine på 1-2-3
 

De ulike vaksinetypene

Koronavaksiner - slik virker de
Vaksinetype Slik virker den En eller to doser
BioNTec/Pfizer (Comirnaty) Se informasjonsark om Comirnaty To doser, minst 21 dager mellom
Moderna Se informasjonsark om Moderna To doser, minst 28 dager mellom
AstraZeneca Se informasjon om AstraZeneka To doser, 4-12 uker mellom

 

Godkjenning av vaksiner

Her kan du se hvordan koronavaksinene blir godkjent for bruk:

 

Organisering av koronavaksinasjon i Sunndal kommune

Sunndal kommune har etablert et eget prosjekt for massevaksinasjon av koronavaksiner, med Gunn Inger Reiten som prosjektleder.

Planleggingen startet opp tidlig i desember, og det planlegges innenfor de rammer og den informasjon som til enhver tid er tilgjengelig. 

Kommunen leverte 18. desember sine planer for vaksinasjon til statsforvaltaren. 

Kommunen vil følge Folkehelseinstituttet sin plan for håndtering og distribusjon av vaksiner mot covid-19. Dette omfatter også hvem som vil bli tilbudt vaksiner først. 

Sunndal kommune fikk de første vaksinedosene i uke 1.  Det er varslet at kommunene vil få regelmessige ukentlige vaksineleveranser framover. Dette kan imidlertid endres etter som fordeling mellom kommuner kan endres på grunn av tilgang eller kapasitet, eller nye vaksinetyper blir godkjent.

Mer om koronavaksine

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

Helsenorge.no: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

 

Kontaktinformasjon

Gunn Inger Reiten
Konsulent
E-post
Mobil 902 80 422
Vaksinasjonstelefon
Telefon 901 59 512

Åpen hverdager kl 09.00–15.00

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra