Koronavaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. 
Vaksinen er gratis og frivillig.  

Sunndal kommune startet 6. januar med vaksinasjon, og vil her fortløpende informere om planlegging og gjennomføring av koronavaksinasjon.

Vaksineringsscenario

Se hvordan FH forventer å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19:
Vaksineringsscenario

Egenerklæringsskjema

Alle må fylle ut egenerklæringsskjema før vaksinering. 
Last ned egenerklæringsskjema her.

 

Aktuelt om koronavaksinering i Sunndal kommune

Status vaksinering - ukeskalender
Vaksiner covid-19 i Sunndal
Uke Vaksinetype Antall vaksine- glass Antall vaksine- doser Hvorav andre dose Prioritert gruppe Vaksinasjons- sted
TOTALT pr. uke 34 10 570 4923
1 Pfizer 6 36 0 Beboere i sykehjem Sunndal helsetun
2 Pfizer 4 24 0 Beboere i sykehjem Sunndal helsetun
3 Pfizer 7 42 0 Beboere i sykehjem og eldre i gruppen over 85 år Sunndal helsetun / Sunndal kulturhus
4 Pfizer 12 73 35 Eldre over 85 år/ dose 2 beboere sykehjem Sunndal kulturhus / Sunndal helsetun
5 Pfizer 19 113 24 Eldre over 85 år/ dose 2 beboere sykehjem / helsepersonell Sunndal kulturhus / Sunndal helsetun
6 Pfizer 22 132 42 Eldre over 85 år/ dose 2 beboere sykehjem/over 85 / eldre over 75 år/ helsepersonell Sunndal kulturhus / Sunndal helsetun
7 Pfizer 17 102 38 Dose 2 eldre 85+ / eldre over 75 Sunndal kulturhus / Sunndal helsetun
8 Pfizer 15 90 89 Dose 2 eldre 85+/ helsepersonell Sunndal kulturhus / Sunndal helsetun
AstraZeneca 10 100 Helsepersonell Sunndal kulturhus
9 Pfizer 15 90 87 Dose 2 eldre 85+/75+/ helsepersonell Sunndal kulturhus
AstraZeneca 10 100 Helsepersonell Sunndal kulturhus
10 Pfizer 14 84 64 Dose 2 /eldre 75+ Sunndal kulturhus
AstraZeneca 10 70* Helsepersonell Sunndal kulturhus
11 Pfizer 17 102 7** Dose 2 /dose 1 eldre 75+ Sunndal kulturhus
AstraZeneca 0
12 Pfizer 21 126 3 Eldre 75+ Sunndal kulturhus
13 Pfizer 19 114 Eldre 75+ Sunndal kulturhus
14 Pfizer 31 186 16 Eldre 75+/ Eldre 65+/ risikogrupper Sunndal kulturhus
15 Pfizer 37 222 0 Eldre 65+/ risikogrupper Sunndal kulturhus
16 Pfizer 31 186 1 Eldre 65+ Sunndal kulturhus
17 Pfizer 48 288 95 Dose 2 75+/ Eldre 65+ Sunndal kulturhus
18 Pfizer 42 252 240 Dose 2 75+ / Eldre 65+ Sunndal kulturhus
19 Pfizer 31 186 6 Eldre 65+ Sunndal kulturhus
20 Pfizer 48 288 265 Dose 2 eldre 65+/ helsepersonell (etter AZ) Sunndal kulturhus
21 Pfizer 56 336 322 Dose 2 eldre 65+/helsepersonell Dose 1 gruppe 5,6,7 Sunndal kulturhus
22 Pfizer 83 498 390 Dose 2 eldre 65+/helsepersonell, dose 1 gruppe 5.6.7 / helsepersonell Sunndal kulturhus
23 Pfizer 50 300 188 Dose 2 eldre 65+ / dose 1 gruppe 5.6.7 / helsepersonell Sunndal kulturhus
24 Pfizer 48 288 40 Dose 2 eldre 65+ / dose 1 gruppe 5.6.7 / alder 55+ / helsepersonell Sunndal kulturhus
25 Pfizer 65 390 73 dose 1 gruppe 5.6.7 / helsepersonell / alder 55+ Sunndal kulturhus
26 Pfizer 67 402 69 Dose 1 alder 55+, alder 45+ Sunndal kulturhus
27 Pfizer 37 222 42 Dose 1 alder 45+ Sunndal kulturhus
28 Pfizer 54 324 24 Dose 1 alder 45+ Sunndal kulturhus
29 Pfizer 480 105 Dose 1 alder 45+ Sunndal kulturhus
30 Pfizer 600 256 Dose 1 gruppe 10/11 Sunndal kulturhus
31 Pfizer 582 17 Dose 1 gruppe 10/11 Sunndal kulturhus
32 Pfizer 354 29 Dose 1 gruppe 10/11 Sunndal kulturhus
33 Pfizer 312 252 Dose 1 gruppe 10/11, fremskyndet dose 2 for alder under 64 år Sunndal kulturhus
34 Pfizer 200 53 Dose 1 gruppe 10/11, samt 16-17-åringer, noe dose 2 for alder under 64 år Sunndal kulturhus
Moderna 930 930 dose 2 Sunndal kulturhus
35 Pfizer/Moderna 225 225 dose 2 Sunndal kulturhus
36 Pfizer/Moderna 1121 903 dose 2/12-15-åringer Sunndal kulturhus

Pfizer=Comirnaty fra BioNTech og Pfizer: Hvert vaksineglass inneholder 6 vaksinedoser, **intervallet mellom dosene er endret fra 3 til 6, og senere 12 uker for de under 65 år.
Vaksinen fra AstraZeneca: vaksinen ble brukt til helsepersonell i to uker, før den ble tatt ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av risiko for alvorlige bivirkninger.
* i uke 10 er det satt 70 av de 100 mottatte dosene av AZ-vaksinen. De som mottok denne vaksinen som første dose, fikk tilbud om Pfizer-vaksinen som andre dose. 
Moderna=Spikevax fra Moderna: Sunndal får Moderna for første gang i uke 34, og vil bli benyttet som dose 2 for mange som har fått Pfizer som dose 1. Vaksinene anses som likeverdige, da de bygger på samme teknologi og ikke medfører større risiko for alvorlige bivirkninger enn å få samme vaksine. Kombinasjon av ulike vaksinetyper gir minst like god beskyttelse.

Aktuelle nyheter

16.09.21: Vaksinering med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

13.09.21: Siste sjanse for å booke andre vaksinedose

03.09.21: Vaksinasjon av barn og unge i alderen 12-15 år

01.09.21: Status vaksinering uke 35 - oppfordring om å prioritere dose 2

30.08.21: Melding til studenter som får fremflyttet andre dose

27.08.21: Status vaksinering uke 34

20.08.21: Vaksinasjon av 16- og 17-åringer i uke 34

18.08.21: Status vaksinering uke 33

13.08.21: 1000 ekstra vaksinedoser i uke 34

11.08.21: Status vaksinering uke 32

04.08.21: Status vaksinering uke 31

08.07.21: Status vaksinering uke 27-29

01.07.21: Status vaksinering uke 26

25.06.21: Status vaksinering uke 25 og vaksinering i sommer

18.06.21: Status vaksinering uke 24 med litt info om sommeren

11.06.21: Status vaksinering uke 23

09.06.21: Husk egenerklæringsskjema ved vaksinering

04.05.21: Status vaksinering uke 22

28.05.21: Status vaksinering uke 21

20.05.21: Status vaksinering uke 20

19.05.21: Ønsker frivillige med på vaksinasjonsdugnaden

12.05.21: Status vaksinering uke 19

07.05.21: Status vaksinering uke 18

29.04.21: Status vaksinering uke 17

28.04.21: Informasjon til de som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen

23.04.21: Status vaksinering uke 16

15.04.21: Status vaksinering uke 15

08.04.21: Status vaksinering uke 14

24.03.21: Status vaksinering uke 12 og 13

19.03.21: Status vaksinering uke 11

11.03.21: Oppdatering om innleggelser og status vaksinering uke 10

08.03.21: Tilfeller med uvanlige og sterke bivirkninger av AstraZeneca vaksine

05.03.21: Status vaksinering uke 9

18.02.21: Status vaksinering veke 7 og 8

12.02.21: Status vaksinering veke 6

04.02.21: Status vaksinering uke 5

28.01.21: Status vaksinering uke 4

19.01.21: Startar vaksinering av eldre over 85 i veke 3

14.01.21: Sender ut informasjon om koronavaksinasjon til alle over 65 år

06.01.21: De første vaksinedosene satt i Sunndal

22.12.20: Oppdatering om koronavaksine

15.12.20: Planlegger massevaksinering (PDF, 397 kB)

Hvem kan få vaksine?

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Helsemyndighetene har gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

 • Beboere i sykehjem
 • Eldre over 85 år og prioritert helsepersonell
 • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
 • Personer over 55 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før, deretter personer over hhv 45 år og 18 år, med sykdom.

Se oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet om prioriterte grupper.


Antall personer i de prioriterte gruppene etter alder 

(tall fra SSB pr. desember 2020):

 • 85+ : 234 personer
 • 75-84: 478 personer
 • 65-74: 825 personer

Totalt 1537 personer.
Tallene inkluderer beboere på sykehjem (ca 70 personer).

Risikogruppe med underliggende sykdommer

Fastlegene i Sunndal har ansvar for å skaffe oversikt over aktuelle pasienter. Dette gjelder også pasienter som står på liste med for tiden ledig fastlegehjemmel. 
Dersom du er i risikogruppe med underliggende sykdom og har fastlege i annen kommune, be fastlegen din om å melde fra om dette til vaksinasjonstelefonen i Sunndal kommune. 

Vaksinasjon av barn og ungdom i alderen 12-17 år med særlig alvorlig grunnsykdom

Juli 2021: FHI anbefaler at barn og ungdom i alderen 12-17 år med særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine. All vaksinasjon er frivillig, og tilbudet gjelder fra fylte 12 år. Det er bare vaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) som per nå er godkjent for barn og unge fra 12 års alder. 

Det er fastlegene som identifiserer og melder inn aktuelle pasienter. Disse vil bli kontaktet når vaksinasjon er aktuelt.

Vaksinasjon av 16- og 17-åringer

August 2021: Regjeringen har etter anbefaling fra FHI besluttet at alle som er født i 2004 og 2005 skal få tilbud om koronavaksine når alle over 18 år er vaksinerte. 

Denne gruppa vil få tilbud om Pfizer-vaksinen, da det er denne som er anbefalt av FHI. Det er også anbefalt at intervallet mellom første og andre dose er 8-12 uker.

De fleste 2005-modellene har fylt 16 år og er helserettslig myndige og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som enda ikke har fylt 16 år, må det innhentes samtykke fra begge foresatte. 

Hvorfor ta koronavaksine?

Formålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdom. Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

Hvilke vaksinetyper brukes og hvordan virker disse?

Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper. 

Kommunen må bruke de vaksinetypene som blir tildelt fra Folkehelseinstituttet. 

Vaksinetypene kan også blandes, så det er ikke sikkert du får samme vaksinetype som dose 2 som du fikk til dose 1.

Koronavaksine på 1-2-3
 

De ulike vaksinetypene

Koronavaksiner - slik virker de
Vaksinetype Slik virker den En eller to doser
BioNTec/Pfizer (Comirnaty) Se informasjonsark om Comirnaty To doser, minst 21 dager mellom
Moderna (Spikevax) Se informasjonsark om Moderna To doser, minst 28 dager mellom
AstraZeneca* Se informasjon om AstraZeneka To doser, 4-12 uker mellom
Janssen* Se informasjon om Janssen En dose.

* AstraZeneca og Janssen vaksinene er på grunn av alvorlige bivirkninger tatt ut av koronavaksinasjonsprogrammet. 

Om blanding av Pfizer-vaksinen og Moderna-vaksinen
Sunndal kommune mottar første leveranse av Moderna-vaksinen i uke 34. Dette betyr at mange som  har fått Pfizer-vaksinen som første dose, vil få Moderna-vaksinen som andre dose. Dette medfører ifølge FHI ingen større risiko for alvorlige bivirkninger enn det å få vaksine fra samme produsent. De to tilgjengelige mRNA-vaksinene anses som likeverdige. De bygger på den samme teknologien, og det å kombinere ulike koronavaksiner gir minst like god beskyttelse. Det er ikke mulig å velge hvilken vaksine du kan få. Les mer om dette på FHI sine sider.

Om Janssen-vaksinen
Helsedirektoratet anbefaler ikke Janssen-vaksinen, og den er tatt ut av koronavaksinasjonsprogrammet. Det er likevel åpnet for at en del fastleger og privatpraktiserende leger kan tilby vaksinen.
Det vil ikke være tilbud om Janssen-vaksinen ved legekontorene i Sunndal. Se mer informasjon på helsenorge.no

Innkalling til vaksinasjon - Info om SMS-varsling og helsenorge-profil

Du vil bli kontaktet direkte for innkalling, enten via telefon med informasjon om sted og tidspunkt for vaksinasjon, eller via SMS. Det er viktig at du gir tilbakemelding (bekrefter eller avkrefter timen) så fort som mulig.

Det er ikke mulig å kontakte fastlege for å bestille time, eller sette seg på venteliste.

SMS-innkalling
Du får SMS fra Helsenorge med innkalling til vaksinasjon. Timen må så bekreftes på www.helsenorge.no (pålogging med bankID). Har du ikke bankID, eller har problermer med dette, kan du ringe vaksinasjonstelefonen 901 59 512.

Se enkel veiledning ved innkalling på SMS (PDF, 653 kB).

Sjekk innstillingene dine på helsenorge.no
Telefonnummer hentes fra det offentlige kontaktregisteret. Sjekk om du har riktig telefonnummer/registrer telefonnummer her.
Det er også viktig at du sjekker innstillingene på helsenorge.no - at du har haket av for at du vil motta SMS, og gitt full tilgang under personverninnstillingene. Se hvordan du gjør dette her. (PDF, 2 MB)

To doser: Vaksinen må settes i to omganger for full effekt.  Når du har fått første vaksine, vil du få tidspunkt for neste dose fra kommunen. Dersom du ikke mottar innkalling til andre dose etter at du har tatt første dose, ta kontakt på vaksinetelefonen. Dette henger sammen med personverninnstillingene dine på helsenorge.no. Les mer om dette over.

Unngå vaksine-svindel: Koronavaksinen er gratis - det er INGEN egenandel. Dersom du får henvendelser om koronavaksine mot betaling, eller blir bedt om å oppgi betalingsinformasjon/kontonummer, er det svindel. Det er kun Sunndal kommune som tilbyr koronavaksine til innbyggerne her, og vaksinering skjer kun i kommunen

Kan vi nå deg digitalt? Se hvordan du kan opprette elektronisk ID

Innkalling til vaksinasjon skjer via det offentlige systemet helsenorge.no. For at vi skal kunne nå deg, må du være registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret og ha en elektronisk ID.

Kontakt- og reservasjonsregisteret inneholder e-postadresse og telefonnummer til 4,7 millioner av landets innbyggere, men en liten andel av innbyggerne i registeret er under 18 år. Det henger sammen med at mange av de yngste innbyggerne ikke har samme behov for å kommunisere med det offentlige som voksne, og har dermed ikke elektronisk ID (for eksempel MinID), noe som er en forutsetning for å være registrert i Kontaktregisteret.

Slik kan du skaffe deg MinID og registrere deg i kontaktregisteret:

 • For å bli registrert i Kontaktregisteret må du ha en elektronisk ID. Alle norske borgere ned til 13 år kan bestille MinID gratis fra det offentlige.
 • For å fullføre registreringen, må du ha et PIN-kodebrev. Det sendes i posten til din adresse i Folkeregisteret og tar noen virkedager.
 • Ved registrering blir du automatisk lagt til i Kontaktregistret med den e-postadressen og telefonnummeret du oppgir. Du er nå digital borger slik at du kan motta brev og annen informasjon fra det offentlige på e-post, telefon/SMS eller din digitale postkasse dersom du har opprettet det.
 • Merk: Du kan også registrere en elektronisk ID fra en privat leverandør, for eksempel BankID fra banken din. Aldersgrensen varierer mellom bankene. Mer om de ulike eID-ene her:
 • For å bli registrert med e-post og telefonnummeret i Kontaktregisteret, må du logge på en offentlig tjeneste (for eksempel Helsenorge.no, Skatteetaten eller NAV) med eID-en
Praktisk informasjon til deg som skal vaksineres
 • Det er viktig at du overholder tidspunkt du er innkalt til vaksinasjon
 • Sett av god tid, du må vente i 30 minutter etter vaksine er satt
 • Ha klær som enkelt kan tas av for å nå øvre del av armen der vaksine skal settes
 • Ta med utfylt egenerklæringsskjema. Skjema er sendt ut til alle over 65, eller kan lastes ned her. Du kan også få skjemaet og fylle det ut ved vaksinasjonsstedet (legg inn ekstra tid til dette om du trenger det).
 • Ha med legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde)
Etterregistrering av koronavaksiner tatt utenfor Norge

Det er mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Slik kan du få informasjonen inn i det norske koronasertifikatet.

For å gjøre dette må du be om en konsultasjon hos enten fastlege, kommunehelsetjenesten eller privat helsetjeneste for å dokumentere vaksinasjon fra utlandet.

Dokumentasjonen må minst inneholde disse variablene:  Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel.

Les mer på fhi.no

Koronasertifikat - sjekk om opplysningene stemmer

Er du vaksinert, kan det være lurt å sjekke koronasertifikatet og om opplysningene stemmer.

Dersom vaksinen ikke kommer opp i sertifikatet, kan du ta kontakt på vaksinasjonstelefonen slik at vi kan registrere den/korrigere feilen
NB! det kan ta noen dager fra du er vaksinert til opplysningene kommer inn.

Les mer om koronasertifikat.

Vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

Det er besluttet å tilby 3. dose med koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar.

Sunndal kommune går i gang med vaksinering av denne gruppen fra og med uke 37 (fredag 17. september).

Pasienter i denne gruppen bes ta kontakt med vaksinekoordinator Gunn Inger Reiten, tlf. 902 80 422.

Se informasjon på FHI sine sider om med oversikt over hvem som kan få tilbudet.

 

Vaksinasjon av barn og unge under 18 år

18.08.21: Vaksine til 16- og 17-åringer. Alle som er født i 2004 og 2005 skal få tilbud om koronavaksine når alle over 18 år er vaksinerte. Se informasjon på FHI sine sider. I Sunndal kommune vil denne gruppa få tilbud om Pfizer-vaksine i uke 34. Det er anbefalt at intervallet mellom første og andre dose er 8-12 uker.

02.09.21: Vaksine anbefales til barn mellom 12 og 15 år. Vaksinasjonen tilbys til årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.  Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang. Se mer informasjon på FHI sine sider. I Sunndal kommune vil denne gruppa tilbys vaksine i uke 36. Informasjon sendes ut via skolens kanaler.

Samtykke til vaksine
De som har fylt 16 år er helserettslig myndige og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som enda ikke har fylt 16 år, må det foreligge samtykke fra begge foresatte. 

Skjema for samtykke (PDF, 519 kB)

Vaksinasjon av barn-ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Juli 2021: FHI anbefaler at barn og ungdom i alderen 12-17 år med særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine. 

All vaksinasjon er frivillig, og tilbudet gjelder fra fylte 12 år. 

Det er bare vaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) som per nå er godkjent for barn og unge fra 12 års alder.

Det er fastlegene som identifiserer og melder inn aktuelle pasienter. Disse vil bli kontaktet når vaksinasjon er aktuelt. 

Informasjon til studenter

Studenter som er folkeregistrerte i Sunndal vil få innkalling til første dose når det er deres tur etter alder. Det kan også hende at noen studiekommuner får ekstra vaksiner og kan tilby studentene dette tidligere. Studenter vil få andre dose på studiestedet.

Dersom du får innkalling til andre dose i Sunndal kommune, men har fått eller skal få andre dose på studiested, ber vi deg om å respondere på innkallingen med svaralternativet "Vaksine eksternt".

Utenlandsstudenter - altså de som studerer, skal studere eller skal på utveksling i utlandet - bes ta kontakt på vaksinasjonstelefonen for å legge et hensiktsmessig vaksineløp for sommeren.

Informasjon til alle som har fått første dose med AstraZeneca vaksinen

12. mai 2021:

FHI arrangerer i dag webinar der du kan få informasjon og svar på spørsmål vedr. videre vaksinering med annen vaksinetype (Pfizer). Opptak vil bli lagt ut på fhi.no etterpå. Se mer informasjon og lenke til webinaret her.

 

29. april 2021:

Regjeringen har besluttet at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine, det vil si Pfizer eller Moderna sin vaksine, 12 uker etter første vaksinering.  Kommunene vil få ekstra vaksinedoser til å dekke dette behovet.

I Sunndal kommune er det 270 som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen. Beskyttelsen de har fått etter første dose er god og varer i minst 12 uker.  

Dette innebærer at vi kan gi den andre vaksinedosen i uke 20-22, avhengig av når vaksinen ble satt.

Alle dette gjelder, vil få informasjon om dette direkte og innkalling til vaksinasjon for dose 2 når det nærmer seg vaksinering.

Se mer informasjon i skriv fra Folkehelseinstituttet datert 23.04.21 (PDF, 149 kB) 

 

Informasjon til alle over 65 år

Sunndal kommune sendte i uke 3 ut et brev til alle over 65 år med informasjon om vaksinering.

Last ned brevet her: Informasjonsbrev til innbyggere over 65 år (PDF, 543 kB)

Alle må fylle ut et egenerklæringsskjema som leveres på vaksinasjonsdagen.
Skjemaet kan lastes ned her: Egenerklæringsskjema koronavaksine (PDF, 521 kB)

Vil du bidra som frivillig i vaksinasjonsdugnaden?

Sunndal kommune planlegger for vaksinasjon for sommeren 2021, og Folkehelseinstituttet varsler større leveranser av vaksiner i månedene juni-august. 

VI ønsker derfor bidrag fra frivillige til ulike praktiske oppgaver i eller utenfor vaksinasjonslokalet i ukene 25-32.

Les mer om dette og hvordan du kan registrere deg som frivillig her.

Organisering av koronavaksinasjon i Sunndal kommune

Sunndal kommune har etablert et eget prosjekt for massevaksinasjon av koronavaksiner, med Gunn Inger Reiten som prosjektleder.

Planleggingen startet opp tidlig i desember, og det planlegges innenfor de rammer og den informasjon som til enhver tid er tilgjengelig. 

Kommunen leverte 18. desember sine planer for vaksinasjon til statsforvaltaren. 

Kommunen vil følge Folkehelseinstituttet sin plan for håndtering og distribusjon av vaksiner mot covid-19. Dette omfatter også hvem som vil bli tilbudt vaksiner først. 

Sunndal kommune fikk de første vaksinedosene i uke 1.  Det er varslet at kommunene vil få regelmessige ukentlige vaksineleveranser framover. Dette kan imidlertid endres etter som fordeling mellom kommuner kan endres på grunn av tilgang eller kapasitet, eller nye vaksinetyper blir godkjent.

Mer om koronavaksine

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

Helsenorge.no: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

 

Kontaktinformasjon

Gunn Inger Reiten
Konsulent
E-post
Mobil 902 80 422
Vaksinasjonstelefon
Telefon 901 59 512

Åpen hverdager kl 09.00–15.00

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00 - 15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra