Hytteforbud

Regjeringen vedtok 19. mars forbud mot å overnatte på hytte eller annen fritidsbolig utenfor egen kommune. 

Unntak

  • Regjeringen gir unntak dersom du er i karantene fordi du deler husstand med en som er bekreftet smittet av korona. Da kan du og andre friske familiemedlemmer overnatte på hytta så lenge den smittede er i isolasjon. Den smittede skal bli hjemme.
  • Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates, men regjeringen oppfordrer deg til å engasjere lokalt bosatte personer til å utføre slikt arbeid.
     

Kommunen kan ikke gi dispensasjon

Kommunene kan ikke gi dispensasjon fra regjeringens hytteforbud.
Det har derfor ingen hensikt å ta kontakt med kommunen for å be om unntak fra det nasjonale vedtaket.

Mer informasjon

Les mer om regjeringens hytteforbud på regjeringen.no