Kriterier for hjemmekarantene og testing

Klikk for stort bildeFolkehelseseinstituttets kriterier for hjemmekarantene og testing oppdateres stadig, sjekk derfor alltid fhi.no eller helsenorge.no for oppdaterte bestemmelser.

Testing skal alltid skje etter henvisning av fastlege. 

De nasjonale bestemmelsene for hjemmekarantene gjelder.

Hjemmekarantene


Nasjonale karantenebestemmelser (helsenorge.no pr. 7.5)

Det er to grupper som skal i karantene :

  • Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 10 dager fra den dagen du kom hjem.
  • Dersom du har hatt nærkontakt med noen som har fått påvist koronavirus skal du være i hjemmekarantene. Hvem dette gjelder, blir definert av helsetjenesten i samarbeid med den smittede, og du får beskjed dersom dette gjelder deg. Du blir regnet som nærkontakt dersom en du har vært sammen med får symptomer på covid-19 innen 48 timer etter dere møttes, og dere var nærmere enn 2 meter i 15 minutter eller mer. Du blir også regnet som nærkontakt dersom du har vært i direkte fysisk kontakt (som håndhilsing eller klemming) eller vært i fysisk kontakt med sekreter som spytt, svette, snørr, slim og tårer fra den syke. Du skal være i karantene i minst 10 døgn fra den dagen kontakten skjedde.

I tillegg anbefaler Folkehelseinstituttet at du skal i hjemmekarantene dersom:

  • Du bor sammen med en person som utvikler feber eller luftveissymptomer, samtidig som han/hun er i karantene på grunn av nærkontakt med en som har fått bekreftet covid-19.
  • Du har hatt nærkontakt med en person som utvikler feber eller luftveissymptomer, samtidig som han/hun er i karantene på grunn av nærkontakt med en som har fått bekreftet covid-19.

Grunnen til at du skal i karantene i disse tilfellene, er at du da er nærkontakt til en person som blir definert som sannsynlig smittet av covid-19.

Dersom du bor sammen med en person som er isolert med påvist koronavirus, skal du være i karantene fram til den syke ikke lenger er isolert, minst 10 døgn etter at karantenen startet.

Dersom du testes for koronavirus mens du er i karantene, og denne testen er negativ, skal du fremdeles fullføre karanteneperioden på 10 døgn.

Det er svært viktig at hjemmekarantene overholdes.

Det kan gis unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. Les mer om dette på helsenorge.no. 

Les oppdaterte råd om hjemmekarantene på Folkehelseinstituttets sider og på helsenorge.no.

 

Lokale karantenekrav opphevet fra 28. mars - nasjonale bestemmelser gjelder

Sunndal kommune hadde i perioden 15. - 27. mars egen bestemmelse om karantenekrav for reisende fra fylkene sør for Dovre. Det lokale vedtaket om karantenekrav blir ikke videreført etter fredag 27. mars.
Les mer om dette her

 

Testing

Det er begrenset testkapasitet, og Folkehelseinstituttet har derfor utarbeidet kriterier for testing.

Fastlegene vurderer hvem som skal testes ut fra disse kriteriene. 

Se oppdatert informasjon om kriterier for testing på Folkehelseinstituttets sider.

NB! Etter oppstart av barnehager og skoler fra 20.4, er kriteriene utvidet til også gjelde barn, elever og ansatte i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning. Symptomer skal fortrinnsvis ses an hjemme i 2 døgn før test vurderes. Det er alltid fastlege som skal gjøre vurdering og henvise til testing.