Besøksrutiner ved Sunndal helsetun

På grunn av økende smitte, er det gjeninnført noen restriksjoner ved besøk ved Sunndal helsetun

Fra 9. desember gjelder følgende besøksrutiner:

  • Alle besøkende må være friske
  • Alle besøkende MÅ bruke munnbind.
  • Alle besøkende skal registreres med navn og telefonnummer
  • Håndhygiene/desinfeksjon av hender før og etter besøk
  • Inngang for besøkende blir ved hver avdeling. Det skal ikke være gjennomgang gjennom flere avdelinger. Unntak for besøkende ved avdeling D.
  • Besøkende oppfordres til å gå direkte til beboers rom, og bør ikke oppholde seg i fellesareal.
  • Det vil ikke bli gitt servering til pårørende under besøket, men det er anledning til å ta med selv. Personalet kan være behjelpelig med engangsutstyr.
  • Max 3 besøkende rommet. For pasienter ved korttidsavdelingen er det max 2 besøkende.
  • Dersom besøkende får Covid-19 symptomer få dager etter besøket, må avdelingen varsles med en gang.

Det legges til rette for kontakt via sosiale medier. For nærmere informasjon ta kontakt med egen avdeling.