Besøksrutiner ved Sunndal helsetun

Du må være frisk når du kommer på besøk til helsetunet, ellers er det ingen restriksjoner lenger.