Arrangementer og sosiale samlinger

Se oppdaterte råd på helsenorge.no om arrangementer og samlinger.

Klikk for stort bildeArrangement-generelle smittevernråd

4. januar: Forsterkede nasjonale smitteverntiltak

 • Unngå sosial kontakt og besøk i hjemmet.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar.
 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem
 • Maksimalt ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Se fullstendig oversikt over tiltakene her. 

 

Jul: inntil 10 gjester to av dagene i julen

Det er fortsatt anbefalt å begrense fysisk sosial kontakt, men det er åpnet for at du to av dagene i løpet av juletiden, kan ha inntil 10 gjester hjemme hos deg. Se mer informasjon om reise hjem til jul, julefeiring og julehandel her. 

 

5. november: ytterligere innstramminger

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. 

 

26. oktober: Nye nasjonale innstramminger

Regjeringen innfører nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode, for å være føre var for å unngå en ny smittebølge. Tiltakene vil vare frem til tidlig i desember.

Regjeringen strammer inn på hvor mange som kan være samlet, og fra midnatt 28. oktober gjelder:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.

 • Det anbefales at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Se mer informasjon om innstrammingene her


15. juni: Justering av koronatiltak - ytterligere gjenåpning

Se oversikt over endringer i koronatiltak fra 15. juni

 

7. mai: Plan for gjenåpning

7. mai ble en plan for videre håndtering av korona og justering av koronatiltakene i Norge lagt fram.

For arrangementer og samlinger gjelder: 

 • Anbefalinger om avstand og grupper: Maksimalt 20 personer kan være sammen, med en meters avstand unntatt for personer som lever sammen til daglig. 
 • For arrangementer på offentlig sted er det tillatt med 50 personer, forutsatt smitteverntiltak (ansvarlig arrangør og overholdelse av 1 meter avstand)

 

7. april: Gradvis og kontrollert gjenåpning 

Regjeringa kunngjorde 7. april 2020 en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet. Les mer om dette her.  


13. mars: Forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende