Arrangementer og sosiale samlinger

Nye regler fra og med 15. desember, der det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på

Se oversikt over nasjonale regler og anbefalinger.