Arrangementer og sosiale samlinger

Se oppdaterte råd på helsenorge.no om arrangementer og samlinger.

Klikk for stort bildeArrangement-generelle smittevernråd

14. april: Letter på tiltak fra 16. april

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Regler for arrangement (hovedpunkter):

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem. Maks 20 personer utendørs.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt)

Anbefalinger ang. idrett:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)

Se fullstendig oversikt over regjeringens tiltak her

 

25. mars: Arrangementer bør avlyses

Helsemyndighetene anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

 • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
 • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
 • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
 • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

 

23. februar: Endret krav om fastmonterte seter m.m.

Gjelder fortsatt:

 • Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.

Arrangementer:

 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses.
 • Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.
 • Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som kun samler deltakere fra samme kommune.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 3x200 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.  

Se oversikt over endringene her.

 

20. januar: Lettelser i smitteverntiltak

 • Lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger.
 • Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, men alle bør begrense sosial kontakt.

Se oversikt over alle tiltakene her.

 

4. januar: Forsterkede nasjonale smitteverntiltak

 • Unngå sosial kontakt og besøk i hjemmet.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar.
 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem
 • Maksimalt ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Se fullstendig oversikt over tiltakene her. 

 

Jul: inntil 10 gjester to av dagene i julen

Det er fortsatt anbefalt å begrense fysisk sosial kontakt, men det er åpnet for at du to av dagene i løpet av juletiden, kan ha inntil 10 gjester hjemme hos deg. Se mer informasjon om reise hjem til jul, julefeiring og julehandel her. 

 

5. november: ytterligere innstramminger

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. 

 

26. oktober: Nye nasjonale innstramminger

Regjeringen innfører nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode, for å være føre var for å unngå en ny smittebølge. Tiltakene vil vare frem til tidlig i desember.

Regjeringen strammer bl.a. inn på hvor mange som kan være samlet  - privat i hjemmet og på offentlige arrangementer - fra 28. oktober.

Se mer informasjon om innstrammingene her


15. juni: Justering av koronatiltak - ytterligere gjenåpning

Se oversikt over endringer i koronatiltak fra 15. juni

 

7. mai: Plan for gjenåpning

7. mai ble en plan for videre håndtering av korona og justering av koronatiltakene i Norge lagt fram.

For arrangementer og samlinger gjelder: 

 • Anbefalinger om avstand og grupper: Maksimalt 20 personer kan være sammen, med en meters avstand unntatt for personer som lever sammen til daglig. 
 • For arrangementer på offentlig sted er det tillatt med 50 personer, forutsatt smitteverntiltak (ansvarlig arrangør og overholdelse av 1 meter avstand)

 

7. april: Gradvis og kontrollert gjenåpning 

Regjeringa kunngjorde 7. april 2020 en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet. Les mer om dette her.  


13. mars: Forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende