Arrangementer og samlinger

Regjeringa kunngjorde 7. april 2020 en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet. Les mer om dette her.  7. mai ble en plan for videre håndtering av korona og justering av koronatiltakene i Norge lagt fram.

Se oversikt over endringer i koronatiltak fra 15. juni

Gradivis og kontrollert gjenåpning 

Arrangementer og samlinger

Fra 7. mai:

 • Anbefalinger om avstand og grupper: Maksimalt 20 personer kan være sammen, med en meters avstand unntatt for personer som lever sammen til daglig. 
 • For arrangementer på offentlig sted er det tillatt med 50 personer, forutsatt smitteverntiltak (ansvarlig arrangør og overholdelse av 1 meter avstand)

Fra 15. juni:

Alle arrangementer med mer enn 200 personer er forbudt. Muligheten for å øke fra 200 og opp mot 500 vil bli vurdert månedlig. Det vil ikke bli åpnet for arrangementer over 500 før 1. september.

Se råd på helsenorge.no om arrangementer og samlinger.

Idrett og aktivitet

Fra 7. mai:

 • Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder.
 • Idrettshaller kan åpne, men det det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.

11. mai ble det publisert en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Se veileder i smittevern for idrett

1. juni åpnes det for organisert svømming, inkludert skolesvømming.

Fra 15. juni kan treningssentre, badeland og svømmehaller åpne, foutsatt smitteverntiltak.

Se råd og veiledning om idrett og organiserte aktiviteter på FHI sine sider.

 

Helsedirektoratet besluttet 13. mars forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende