Koronasertifikat

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Koronasertifikatet er i utgangspunktet digitalt, og er tilgjengelig via pålogging på helsenorge.no. Det anbefales at alle som kan, bruker den digitale løsningen.

Koronasertifikatet har to kontrollsider – en for bruk innenlands og en for bruk i utlandet og ved grensepassering.

Les mer om og last ned koronasertifikat på helsenorge.no

Gyldighet

Du vil få et gyldig sertifikat hvis en av de tre komponentene (vaksinasjon, immunitet eller negativt prøvesvar) oppfyller kravene i regelsettet. Det er forskjell på hva som gir et gyldig sertifikat, og hvor lenge sertifikatet er gyldig (teknisk gyldighet). Både digitale og analoge versjoner av sertifikatet har en begrenset varighet (teknisk gyldighet) på inntil 90 dager fram i tid. 

Sjekk om opplysningene stemmer

Er du vaksinert, kan det være lurt å sjekke koronasertifikatet og om opplysningene stemmer. Dersom vaksinen ikke kommer opp i sertifikatet, kan du ta kontakt på vaksinasjonstelefonen for å registrere dette.

Ikke digital bruker?

Bestill koronasertifikat hos Helfo
Dersom du ikke har mulighet til å laste ned eller bruke sertifikatet digitalt, kan du ta kontakt med Helfo per telefon eller brev, for å få tilsendt dette i posten. Du vil få utskrift av koronasertifikatene tilsendt i posten, det er derfor viktig å bestille koronasertifikatene i god tid før du har behov for dem.

Les mer om hvordan du kontakter Helfo her.

Få utskrift hos kommunen
Personer som ikke selv kan logge inn på Helsenorge kan få bistand til utskrift av koronasertifikat.  I Sunndal kommune kan du få dette ved helsestasjonen.