Individuell plan

Hvis du har behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Planen skal sikre at du får et helhetlig tjenestetilbud tilpasset akkurat deg.

Individuell plan (IP) er et verktøy som hjelper deg å sette personlige mål knyttet til dine helseutfordringer. Planen skal si noe om hvordan du skal oppnå disse målene, og du deltar selv aktivt i å lage den. Planen skal gi oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Det blir bare laget en individuell plan dersom du selv ønsker det.

I Sunndal kommune er det vedtatt at det elektroniske verktøyet ACOS-IP skal benyttes til utarbeidelse av individuell plan.

Du får utnevnt en koordinator som skal sikre at du får nødvendig oppfølging og som samordner tjenestene.

Kommunen har hovedansvaret for å lage individuell plan hvis du har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Kontakt koordinerende enhet i kommunen om individuell plan, se søknad øverst.

Kontaktinformasjon

Peggy Ranheim
Folkehelsekoordinator/Leder for Distriktsmedisinsk Senter
E-post
Mobil 902 48 841

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Romsdalsvegen 4, 6600 Sunndalsøra