Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en alarm som eldre, funksjonshemmede og syke bærer på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner hele døgnet.

Hvem kan søke?

  • Du må ha en sykdom som fører til akutt behov for hjelp.
  • Du er utrygg og hjelpeløs.
  • Du har en økt fare for å falle.

 

Krav til søker?

  • Du må ha en telefonlinje fra Telenor, du trenger ikke telefonapparat.
  • Du må gi hjemmebasert omsorg en nøkkel til hovedinngangen din.
  • Du må være villig til å gi nødvendig informasjon til vaktsentralen.

 

Hva koster det?

Egenbetalingen fastsettes hvert år av kommunestyret.

Se oversikt over til enhver tid gjeldende priser.

 

Hvordan søker jeg?

Søknad om trygghetsalarm kan framsettes muntlig eller skriftlig.

 

Behandlingstid

Før søknaden din behandles, vil en saksbehandler komme på hjemmebesøk for å kartlegge ditt behov.

Dette er en ikke lovpålagt tjeneste med behandlingstid inntil 4 uker.

Kontaktinformasjon

Pleie- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00
Tildelingsenheten
Telefon 71 68 96 26

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra