Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan gis til deg som har særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at det gir deg som omsorgsyter kompensasjon for særlig tyngende arbeid, slik at den hjelpetrengende har økt mulighet for å bo hjemme.

Hvem kan søke omsorgsstønad?

Når du har ekstraordinært omsorgsarbeid for funksjonshemmede, syke eller pleietrengende personer.

 

Hva kan du få?

En godtgjørelse for noen av de timene du bruker på pleie og omsorgsarbeid i hjemmet.

Tenk over dette før du søker:

  • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
  • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
  • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
  • Er det behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden?
  • Fører omsorgsarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
  • Er det snakk om omsorg for mer enn én person?

 

Hvordan søker du?

Bruk skjema for søknad om tjenester i pleie- og omsorgstjenesten 

Beskriv dine behov og tjenester du mener du trenger.

Før søknaden din blir behandlet, vil en saksbehandler ta et hjemmebesøk for å kartlegge ditt behov.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Kontaktinformasjon

Pleie- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

- Vakttelefon for hjemmesykepleien:  913 86 313

- Sunndal helsetun (korttidsavdelingen): 902 13 653

Tildelingsenheten
Mobil 901 78 403

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra