Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Hva får du?

Du får en assistent som gir deg praktisk hjelp i hverdagen etter dine behov og ønsker.

 

Du styrer selv:

  • Hvem du vil ha som assistent.
  • Hva assistenten skal gjøre.
  • Hvor og til hvilke tider assistenten skal være hos deg.
  • Hvis du ikke kan være arbeidsleder, kan noen som kjenner deg godt overta rollen.

 

Krav til søker:

Du må ha et langvarig og stort behov for personlig assistanse.

Du må være under 67 år.

 

Hvordan søker du?

Du bruker skjema for søknad om tjenester i pleie- og omsorgstjenesten

 

Behandlingstid

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Kontaktinformasjon

Pleie- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00

På kveld gjelder disse telefonnumrene:

- Vakttelefon for hjemmesykepleien:  913 86 313

- Sunndal helsetun (korttidsavdelingen): 902 13 653

Tildelingsenheten
Mobil 901 78 403

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra