Avlastning utenfor institusjon

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse

Hva får du?

En avlaster overtar pleiefunksjonen som du har til vanlig.

Avlastningen gis på timesbasis eller gjennom et eller flere døgn.

 

Hvem kan få avlastning?

Du kan få avlastning hvis du gir særlig tyngende omsorg til en person med stort pleiebehov.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis for den som mottar tilbudet.

 

Hvordan søker du?

Bruk skjema for søknad om tjenester i pleie- og omsorgstjenesten  (PDF, 93 kB)

Før søknaden din behandles, vil en saksbehandler komme på hjemmebesøk for å kartlegge ditt behov.

 

Behandlingstid

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Kontaktinformasjon

Pleie- og omsorgstjenesten
E-post
Telefon 71 69 90 00
Tildelingsenheten
Telefon 71 68 96 26

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Sunndal helsetun, Ringvegen 13, Sunndalsøra