Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Gjøra skole

Torsdag: kl. 09.00-14.00 (partallsuker)
Kontaktperson: Grace Aarøen

Løykja skole

Onsdag: kl. 09.00-12.00
Kontaktperson: Beate Hartvedt

Sande skole

Mandag: kl. 12.45-13.45
Tirsdag: kl. 09.00-12.00
Torsdag: kl. 09.00-14.30
Kontaktperson: Ingunn Foss Brekke

Sunndal ungdomsskole

Mandag: kl. 13.00-14.35 Cesilie Hildre Indergård
Tirsdag: kl. 09.00-11.30 Ann Christel Jenstad Innerdal
Onsdag: kl. 13.00-14.45 Cesilie Hildre Indergård
Torsdag: 09.00-14.35 Cesilie Hildre Indergård

Sunndal videregående skole

Tirsdag: kl. 09.00-12.00, onsdag: kl. 09.00-15.00 og fredag: kl. 09.00-12.00
Kontor: Helsestasjon for ungdom ved kantina
Kontaktperson: Ingunn Foss Brekke

Tredal skole

Tirsdag: kl. 09.00-14.00
Kontaktperson: Grace Aarøen

Ålvundfjord skole

Onsdag: kl. 09.00-12.00
Kontaktperson: Cesilie Hildre Indergård

 

Målgruppe

Alle skolebarn mellom 5-20 år.

Formål

Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell, elever og foreldre skape en helsefremmende skole med vekt på helse, trivsel og sikkerhet.

Tilbud

• Systematiske helsekonsultasjoner på bestemte alderstrinn.
• Gjennomfører anbefalte vaksinasjoner.
• Individuell rådgivning og veiledning etter behov.
• Helseopplysning/undervisning om ulike tema i samarbeid med skolen.
• Familieveileder gir tilbud om samtaler og veiledning til barn, ungdommer og
foreldre/foresatte ved behov.

Samarbeidspartnere

Fastleger, kommunepsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, PPT, BUP, barnevern og spesialisthelsetjenesten.
Alle opplysninger behandles fortrolig og blir ikke meddelt andre uten foreldrenes/elevenes samtykke.

Digital post

 Fra 1. januar 2019 sender helsestasjonen ut brev og innkallinger elektronisk. Her kan du lese mer om digital post.

Kontaktinformasjon

Sunndal Helsestasjon
E-post
Mobil 902 60 215

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Nordmørsveien 3, Sunndalsøra