Sunndal Medisinske senter

Din fastlege har ansvar for å dekke ditt behov for allmennlegetjenester på dagtid.

Lege Svein Anders Grimstad - kommuneoverlege, smittevernlege
Lege Egil Vidar Veddeng
Turnuslege  - skifter 1.3 og 1.9. hvert år

 

Ved behov for akutt medisinsk hjelp

Ring 113

 

Legevakt i kontortiden

Primært bør du kontakte fastlegen på dagtid, med mindre det foreligger en situasjon der liv og helse er i umiddelbar fare – da benyttes medisinsk nødtelefon 113.
Hvis din fastlege ikke er tilstede, skal de andre legene ved legesenteret bistå. Du skal derfor ikke kontakte legevakta på dagtid, bortsett fra hvis du ikke får kontakt med legesenteret og det haster.

Har du ikke fastlege i kommunen skal Sunndal Medisinske Senter kontaktes mandag og tirsdag.

 

Legevakt utenom kontortid

116 117 - nasjonalt legevaktnummer                                                                                       Eventuelt 71 69 10 11

 

Nyttige linker:

Facebook - Sunndal Medisinske Senter

Hjemmeside

Fastlegeordningen

Frikort for helsetjenester

Fritt sykehusvalg

Giftinformasjon

Kjernejournal

NAV

Brosjyre overgrepsmottaket Molde sykehus (PDF, 230 kB)

Kontaktinformasjon

Sunndal medisinske senter
Telefon +47 71 68 90 00

Legevakt dagtid: mandag og tirsdag

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Ragnvald Blakstadsgt. 22, 6600 Sunndalsøra