Sunndal legesenter

Din fastlege har ansvar for å dekke ditt behov for allmennlegetjenester på dagtid.

Lege: Vikar i ledig hjemmel
Lege: Mushtak Alsaadi
Lege: Sabine Sass
Lege: Stefan Sass
Turnuslege  - skifter 1.3 og 1.9. hvert år.

 

Ved behov for akutt medisinsk hjelp

Ring 113

 

Legevakt i kontortiden

Primært bør du kontakte fastlegen på dagtid, med mindre det foreligger en situasjon der liv og helse er i umiddelbar fare – da benyttes medisinsk nødtelefon 113.
Hvis din fastlege ikke er tilstede, skal de andre legene ved legesenteret bistå. Du skal derfor ikke kontakte legevakta på dagtid, bortsett fra hvis du ikke får kontakt med legesenteret og det haster.

Har du ikke fastlege i kommunen skal Sunndal Legesenter kontaktes onsdag, torsdag og fredag.

 

Legevakt utenom kontortid

116 117 - nasjonalt legevaktnummer                                                                                    

Eventuelt - 71 69 10 11

 

Nyttige linker

Hjemmeside Sunndal Legesenter

Fastlegeordningen

Frikort for helsetjenester

Fritt sykehusvalg

Giftinformasjon

Kjernejournal

NAV

Brosjyre overgrepsmottaket Molde sykehus (PDF, 230 kB)

Kontaktinformasjon

Sunndal legesenter
Telefon +47 71 69 40 20

Legevakt dagtid: onsdag, torsdag og fredag

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Mongstugata 5, Sunndalsøra