Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen har en rådgivende og administrativ rolle innen helse- og legetjenester. 

Legetjenester

Kommuneoverlegen har ansvaret for kommunens legetjenester. 

Klager på tilgjengelighet og organisering av legetjenestene rettes til kommuneoverlegen. Klager på undersøkelse og behandling hos fastlegen rettes til Fylkeslegen i Møre og Romsdal, mens klage på undersøkelse og behandling hos legetjenesten for øvrig rettes til kommuneoverlegen.

Smittevern og miljøretta helsevern

Kommuneoverlegen har ansvaret for smittevern og miljøretta helsevern

Godkjenning av virksomheter

Kommuneoverlegen fører tilsyn med og godkjenner virksomheter som blant annet skoler og barnehager. Godkjenningen av skoler og barnehager inkluderer vurderinger av sikkerhet ute og inne, hygieniske forhold, luftkvalitet, renhold, helsemessig beredskap m.m. 

Kontaktinformasjon

Håkon Furu
kommuneoverlege
E-post

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)