Fastlege

Alle innbyggere i Norge har rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

 

Finn eller bytt din fastlege

På helsenorge.no kan du se hvilke fastleger som har plass til flere pasienter og du kan velge fastlege eller bytte fastlege. 

Oversikt over fastleger

 

Bytterett

Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

 

Til deg som mangler fastlege

Sunndal kommune skaffer vikar ved legemangel eller langvarig fravær av fastlege, ta kontakt med legekontoret for timeavtale. Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom åpningstid brukes legevakt (tlf. 116 117).

 

Ny i kommunen

Er du ny i kommunen må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Helsenorge om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge en av dem eller beholde den fastlegen du allerede har.

 

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon +47 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00