Fastlege

Alle innbyggere i Norge har rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Finn eller bytt din fastlege

På helsenorge.no kan du se hvilke fastleger som har plass til flere pasienter og du kan velge fastlege eller bytte fastlege. 

Oversikt over fastleger

Bytterett

Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

Ny i kommunen

Er du ny i kommunen må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Helsenorge om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge en av dem eller beholde den fastlegen du allerede har.

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven