Foreldreveiledning

Familievernkontoret gir deg eller dere tilbud om behandling og rådgiving når det er vansker eller kriser i familien.

Hvem kan få tilbudet?

Alle foreldre og omsorgsgivere med barn i alderen 0-18 år.

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med barnevernet eller helsestasjonen i din kommune.

Kontaktinformasjon

Sunndal helsestasjon
E-post