Jordmor

Er du gravid, får du tilbud om svangerskapskontroll.  Du kan velge om du vil gå til kontroll hos jordmor på helsestasjonen eller til fastlege.

Jordmor arbeider i samsvar med statlige retningslinjer for svangerskapsomsorgen.

 

Hva kan jordmor hjelpe med?

Antall konsultasjoner kan være varierende, men i utgangspunktet tilbys den gravide 9 kontroller. Barnefar er velkommen til å være med.

Jordmor vil ta blodprøver, vekt, måle blodtrykket og undersøke urinprøve. Mellom svangerskapsuke 17 og 19 får du tilbud om ultralydundersøkelse. Jordmor eller fastlege vil tilby deg samtaler hvor hensikten er å kunne gi deg råd og anbefalinger som er tilpasset ditt behov.

Aktuelle temaer er:

 • kosthold, trening, røyking og alkohol
 • livssituasjon
 • arbeidssituasjon i forhold til graviditet
 • din helsetilstand, arvelige sykdommer i familien din, og evt. kronisk sykdom
 • tidligere svangerskap og fødsler
 • vanlige plager og endringer som skjer i forbindelse med svangerskapet
 • stønadsmuligheter, rettigheter og plikter
 • kommunens tilbud om svangerskapsomsorg
 • ulike fødetilbud der du bor
 • fødselsforberedelse, det å få barn og forberedelser til barseltid og amming
 • din partners rolle under fødselen

Jordmor eller fastlegen skal også ta opp temaer som kan være vanskelige å snakke om. Eksempler på dette er:

 • tristhet utover det som er vanlig
 • psykiske plager eller depresjoner
 • vold, fysisk og psykisk trakassering og seksuelle overgrep
 • spiseforstyrrelser
 • bekymringer, redsel for å føde eller sykehusskrekk

Dersom du har behov for det, kan du bli henvist til psykolog for å få hjelp.

Jordmor samarbeider med den gravides fastlege og har i tillegg et nært samarbeid med gynekologisk poliklinikk og fødeavdelingene ved Molde og Kristiansund sykehus.
Samarbeid med barnevern, spe- og småbarnsteam og kommune psykolog.

Etter fødsel tar jordmor tidlig kontakt og tilbyr hjemmebesøk.

Alle kontroller som gjelder svangerskapet er gratis.

Dersom du ikke kan møte til en time, ønsker vi at du gir beskjed i god tid slik at andre kan få timen din.

Kontroller utenom program blir etter behov.

Kontaktinformasjon

Grete Erlien
Jordmor
E-post
Linda Auran
jordmor
E-post

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Mongstugt. 5, 2 etg. Sunndalsøra